Oferta ZUE i Unibepu za 66,4 mln zł może być najkorzystniejsza po wyroku KIOWarszawa, 08.08.2017 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała wyrok, w którym nakazała unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Miasto Katowice oraz Tramwaje Śląskie w przetargu pn. "Budowa węzła przesiadkowego - węzeł Zawodzie", a w ramach powtórzenia czynności wykluczenie wykonawców, którzy zajęli odpowiednio 1 i 2 miejsce w przetargu. Trzecia najkorzystniejsza oferta, o wartości 66,4 mln zł, należała do konsorcjum ZUE i Unibepu, podało ZUE.

"Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło w dniu 24 maja 2017 r. Oferta konsorcjum w składzie: 1. ZUE S.A. (lider), 2.Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (dalej łącznie konsorcjum) zajęła 3 miejsce. W dniu 10 lipca 2017 r. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu. Konsorcjum złożyło stosowane odwołanie, czego konsekwencją jest powyższy wyrok KIO" - czytamy w komunikacie.

Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty w przetargu wynosi 54 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na ZUE to ok. 27 mln zł netto, podano także.

"O kolejnych krokach w przetargu spółka poinformuje w raportach bieżących" - podsumowano.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)