Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-08-08 6451,50 1,1% 11,2% 16,8% 34,4%
Miedź 3M USD/t 2017-08-08 6480,00 1,0% 11,2% 17,1% 34,7%
Ołów spot USD/t 2017-08-08 2362,00 0,9% 3,7% 18,1% 32,6%
Ołów 3M USD/t 2017-08-08 2383,00 0,9% 3,8% 18,2% 33,1%
Aluminium spot USD/t 2017-08-08 2017,25 3,7% 5,2% 18,4% 23,7%
Aluminium 3M USD/t 2017-08-08 2030,00 3,4% 5,2% 19,9% 23,6%
Cyna spot USD/t 2017-08-08 20278,00 -2,1% 3,1% -4,4% 10,8%
Cyna 3M USD/t 2017-08-08 20210,00 -1,9% 3,3% -4,3% 10,4%
Nikiel spot USD/t 2017-08-08 10591,50 2,2% 19,3% 6,3% -1,3%
Nikiel 3M USD/t 2017-08-08 10630,00 2,2% 19,2% 6,1% -1,3%
Cynk spot USD/t 2017-08-08 2917,75 2,5% 4,5% 14,1% 28,3%
Cynk 3M USD/t 2017-08-08 2925,00 2,3% 4,7% 13,5% 28,4%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-08-08 193,60 0,0% 24,8% -14,3% 85,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-08-08 74,50 -1,0% 2,8% 8,3% 27,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-08-08 625,00 0,1% 9,1% 0,8% 19,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-08-08 579,00 0,1% 9,9% 0,9% 20,9%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-08-08 498,50 1,4% 9,7% -4,3% 20,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-08-08 462,25 0,2% 11,4% -5,9% 19,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-08-08 298,75 0,7% 11,2% -5,5% 34,9%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-08-08 297,75 0,7% 11,0% -3,3% 41,0%

(PAP Biznes)