Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-08-09 6426,75 -0,4% 10,7% 16,4% 34,8%
Miedź 3M USD/t 2017-08-09 6455,00 -0,4% 10,8% 16,6% 35,1%
Ołów spot USD/t 2017-08-09 2328,75 -1,4% 2,2% 16,5% 29,8%
Ołów 3M USD/t 2017-08-09 2350,00 -1,4% 2,4% 16,5% 30,2%
Aluminium spot USD/t 2017-08-09 2019,00 0,1% 5,3% 18,5% 23,9%
Aluminium 3M USD/t 2017-08-09 2027,50 -0,1% 5,1% 19,8% 23,5%
Cyna spot USD/t 2017-08-09 20295,00 0,1% 3,2% -4,3% 10,3%
Cyna 3M USD/t 2017-08-09 20205,00 0,0% 3,3% -4,4% 9,7%
Nikiel spot USD/t 2017-08-09 10717,50 1,2% 20,7% 7,6% -0,2%
Nikiel 3M USD/t 2017-08-09 10760,00 1,2% 20,6% 7,4% -0,2%
Cynk spot USD/t 2017-08-09 2919,75 0,1% 4,6% 14,2% 28,6%
Cynk 3M USD/t 2017-08-09 2931,50 0,2% 5,0% 13,8% 28,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-08-08 193,60 0,0% 24,8% -14,3% 85,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-08-09 75,10 2,0% 4,3% 6,9% 27,4%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-08-09 621,50 -0,6% 8,5% 0,2% 19,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-08-09 575,50 -0,6% 9,3% 0,3% 21,4%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-08-09 496,75 -0,4% 9,4% -4,6% 19,4%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-08-09 462,25 0,0% 11,4% -5,9% 18,9%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-08-09 297,50 -0,4% 10,7% -5,9% 36,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-08-09 296,50 -0,4% 10,5% -3,7% 40,9%

(PAP Biznes)