"Dodatnie saldo wyniosło 19 844,3 mln zł (4 907,1 mln USD, 4 598,5 mln euro) wobec 17 954,4 mln zł (4 587,6 mln USD, 4 132,4 mln euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w ujęciu rocznym o 0,1 pkt proc. i wyniósł 27,2%, a w imporcie o 0,7 pkt proc i stanowił 22,8%.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,5% (w tym UE 79,5%), a w imporcie - 67,1% (w tym UE 59,8%), wobec odpowiednio 86,9% (w tym UE 80,2%) i 69% (w tym UE 62,1%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"W pierwszym półroczu 2017 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Rosji, Holandii, Czech, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Belgii, Niemiec i Francji. Spadek importu odnotowano w wymianie z Włochami i Wielką Brytanią" - wskazano także w materiale.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,3%), a importu ogółem - 65,6% (wobec 66,0% w styczniu - czerwcu 2016 r.).