Jak poinformował w komunikacie polski resort spraw zagranicznych, dwudniową wizytę w Algierii Witold Waszczykowski rozpoczął od spotkania ze swoim odpowiednikiem Abdelkaderem Messahilem.

Ministrowie wymienili oceny dotyczące "rozwoju sytuacji bezpieczeństwa w Sahelu, w tym w Mali." Rozmawiali także o perspektywie rozwiązania konfliktu w Libii. Omówili sytuację w Syrii oraz bieżące wyzwania i problemy świata arabskiego, w tym kwestię radykalizacji i terroryzmu.

"Polska jako przyszły członek Rady Bezpieczeństwa ONZ docenia (...) doświadczenia algierskiej dyplomacji w kwestiach dotyczących regionu i ma nadzieję na owocną współpracę w trakcie polskiego członkostwa" - powiedział szef polskiego MSZ.

Jak podkreślił w komunikacie MSZ, ważnym wydarzeniem pierwszego dnia wizyty ministra Waszczykowskiego w Algierze było podpisanie polsko-algierskiej umowy ws. ustanowienia Wspólnej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i technicznej.

Powołanie Komisji pozwoli na sprawne zarządzanie dwustronną współpracą gospodarczą -głosi komunikat MSZ.

"Cieszę się z podpisania umowy o komisji mieszanej z naszym strategicznym partnerem w Afryce. Jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie tego gremium w Warszawie w ciągu najbliższych miesięcy" – powiedział Witold Waszczykowski. Minister przypomniał również, że w tym roku obchodzimy 55. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami.

W czasie spotkania z algierskimi mediami minister Witold Waszczykowski zadeklarował również gotowość Polski do dzielenia się z Algierią doświadczeniami procesu transformacji ustrojowej. "Dostrzegamy wysiłki Algierii na rzecz przeprowadzania trudnych reform gospodarczo-społecznych. Widzimy szerokie możliwości podzielenia się naszymi własnymi doświadczeniami w tym zakresie. W ciągu ostatnich 25 lat Polska przeszła długą drogę przemian, osiągając znaczące sukcesy w skali całej UE, gdzie jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek" – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

W niedzielę, w drugim dniu wizyty w Algierii, minister Waszczykowski spotka się z premierem tego kraju Ahmedem Ujahią, a także odwiedzi Afrykańskie Centrum Badań i Studiów nad Terroryzmem.‎

Algieria jest pierwszym etapem czterodniowej podróży szefa polskiej dyplomacji do Afryki Północnej. Minister odwiedzi także sąsiednią Tunezję. (PAP)