Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-12-18 6874,25 0,3% 1,9% 24,5% 22,1%
Miedź 3M USD/t 2017-12-18 6905,00 0,3% 1,9% 24,7% 22,5%
Ołów spot USD/t 2017-12-18 2584,50 1,5% 6,6% 29,3% 15,9%
Ołów 3M USD/t 2017-12-18 2561,00 1,3% 5,3% 27,0% 14,1%
Aluminium spot USD/t 2017-12-18 2056,50 0,3% -1,4% 20,7% 19,3%
Aluminium 3M USD/t 2017-12-18 2074,00 0,4% -1,4% 22,5% 20,8%
Cyna spot USD/t 2017-12-18 19370,00 1,0% -0,9% -8,7% -9,1%
Cyna 3M USD/t 2017-12-18 19350,00 1,0% -0,6% -8,4% -8,9%
Nikiel spot USD/t 2017-12-18 11778,00 2,2% 2,3% 18,2% 5,9%
Nikiel 3M USD/t 2017-12-18 11830,00 2,2% 2,2% 18,1% 5,9%
Cynk spot USD/t 2017-12-18 3190,00 -0,5% -0,8% 24,7% 17,7%
Cynk 3M USD/t 2017-12-18 3196,00 -0,3% 0,5% 24,1% 17,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-12-14 236,10 0,0% 25,9% 4,5% -9,4%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-12-18 90,55 1,6% 10,0% 37,7% 37,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-12-18 672,00 0,3% -0,3% 8,4% 11,8%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-12-18 626,00 0,4% -0,3% 9,1% 12,8%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-12-18 599,37 0,6% 0,7% 14,2% 16,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-12-18 558,92 0,6% 1,0% 14,0% 16,4%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-12-18 343,50 1,0% 0,2% 8,6% 11,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-12-18 343,75 0,9% -0,3% 11,6% 14,4%

(PAP Biznes)