Całość inwestycji to budowa linii 400 kV między Stanisławowem koło Mińska Mazowieckiego a Ostrołęką i rozbudowa stacji energetycznych na jej końcach. PSE wybrało konsorcjum firm Elfeko, ELTEL Networks Energetyka oraz SPIE ELBUD Gdańsk z Elfeko jako liderem.

Jak poinformowały we wtorek PSE, konsorcjum będzie odpowiadało za realizację całego zadania, w tym m.in. za uzgodnienie wskazanego, najkorzystniejszego przebiegu linii. Operator systemu przesyłowego zaznaczył, że trasa będzie konsultowana ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w ramach procesu komunikacji społecznej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2023 r.

PSE podkreśliły, że rejon północnej Polski, z uwagi na niewielką liczbę źródeł wytwórczych, od lat jest obszarem deficytowym, jeśli chodzi o pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Jedynym źródłem systemowym w tym regionie jest elektrownia w Ostrołęce. W związku z tym, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, konieczna jest rozbudowa sieci przesyłowej w celu poprawy pewności zasilania tych obszarów - podkreśliła spółka.

Operator wskazał również, że inwestycja nabiera dodatkowego znaczenia w przypadku budowy nowego bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. Istniejący układ sieci przesyłowej nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa pracy i pełnego wyprowadzenia mocy z planowanego bloku i z tych względów zaplanowano serię inwestycji sieciowych, w skład których wchodzi budowa linii 400 kV łącząca Ostrołękę i Stanisławów - zaznaczyły PSE.

Z powstaniem nowej linii powiązana jest również budowa nowej stacji elektroenergetycznej w Wyszkowie. Stacja ta zostanie przyłączona do nowej linii i poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w północno-wschodniej części aglomeracji warszawskiej.

PSE przypomina, że inwestycja jest częścią Programu Strategicznego spółki „Wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice wraz z poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski”.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako Operator Systemu Przesyłowego, odpowiadają za bezpieczny i niezawodny przesył energii. Są również zobowiązane do tworzenia warunków do przyłączania do sieci przesyłowej i wyprowadzania mocy z nowych elektrowni i OZE.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski