Jednym z rozwiązań, z którego banki w ostatnim czasie często korzystają jest oferowanie przy niewyszukanych tzw. „szybkich kredytach” gotówkowych, ubezpieczeń na życie lub od utraty pracy, które sprzedawane są niejako w pakiecie z produktem kredytowym.

Ubezpieczenie odpowiedzią na potrzeby klientów i… banków

Decydując się na zaciągnięcie w banku pożyczki/kredytu gotówkowego wiążemy się z daną instytucją na okres kilkuletni. Ostatnich kilkanaście miesięcy nie musi nikogo przekonywać, że przyszło nam żyć i pracować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, co może dodatkowo wpływać na naszą potrzebę zapewnienia sobie i najbliższym możliwie szerokiej ochrony – w tym takiej, które zmiękczy skutki następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenia oferowane przy produktach kredytowych banków są właśnie odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby. Ale czy tylko odpowiedzią na potrzeby klientów? Banków oczywiście również! Z nieoficjalnych źródeł w kilku bankach uzyskaliśmy informację, że ze składki ubezpieczeniowej opłacanej przez klienta blisko trzy czwarte inkasuje bank a tylko ćwierć tej sumy trafia do ubezpieczyciela! Pozwala nam to na podjęcie dosyć ryzykownej tezy, że być może zakres oferowanej ochrony i jej warunki są na tyle ubogie, że owe ubezpieczenie jest jedynie dodatkową maszynką dla banku do generowania zysków…

Skorzystać z ubezpieczenia przy kredycie?

Analizując zalety skorzystania z oferty ubezpieczenia przy pożyczce/kredycie gotówkowym bezwzględnie należy podkreślić fakt, że klienci decydujący się na przystąpienie do takiej polisy mogą liczyć na preferencyjne warunki ze strony banku, który propaguje taką sprzedaż wiązaną. Największe banki działające w Polsce oferują następujące upusty dla klientów, którzy zaciągając kredyt gotówkowy zakupią również ubezpieczenie:

• PKO Bank Polski przy swojej sztandarowej pożyczce gotówkowej funkcjonującej marketingowo pod nazwą „Max Pożyczka Mini Rata” obniża nominalne oprocentowanie o 2 punkty procentowe (do 16 sierpnia 2009 r. nawet o 3pp. w porównaniu z ceną pożyczki bez ubezpieczenia);
• Bank Millennium przy „Pilnej pożyczce” obniża oprocentowanie aż o 3pp.;
ING Bank Śląski przy „Pożyczce gotówkowej” obniża oprocentowanie o 2,5pp.

Jednak nic za darmo, składka ubezpieczeniowa (liczona od kwoty udzielonej pożyczki) wynosi w skali miesiąca np. 0,35% kwoty kredytu w PKO BP, zaś w Banku Millennium 0,3%. Płatność za ubezpieczenie jest jednorazowa – z góry za cały okres i podlega skredytowaniu (czytaj: podwyższa kwotę wnioskowanego kredytu). Wiele banków (Getin Bank, eurobank) nie obliguje klientów do zakupu ubezpieczenia przy swoich kredytach gotówkowych – dając im wybór. Jest to wybór pozorny – klient nie musi korzystać z ubezpieczenia pod warunkiem, że przyprowadzi do banku odpowiednio trzech albo dwóch śmiałków, którzy w podpisywanej umowie kredytowej widnieć będą oficjalnie jako poręczyciele (popularni żyranci). Wiadomą sprawą jest, że z poręczeniem ogólnie bywa ciężko, co dopiero gdy funkcjonujemy w tak trudnych czasach. Niektóre banki (np. PKO BP czy Eurobank) wprowadzają oferty specjalne pożyczek/kredytów, w ramach których klienci, którzy spełnią określone przez bank warunki (dotyczące okresu spłaty, maksymalnej dostępnej kwoty w ramach oferty itp.) oraz kupując ubezpieczenie mogą liczyć na niestandardowe warunki cenowe – w PKO BP korzystać z oprocentowania 6,99% lub prowizji 0% zaś w Eurobanku pierwszych sześć rat kredytu oprocentowanych jest o połowę mniej aniżeli standardowo.

Zakres ubezpieczenia

Najczęściej ubezpieczenia oferowane przy „gotówkach” chronią nas w zakresie:

• Śmierci ubezpieczonego (przedmiotem ubezpieczenia jest życie kredytobiorcy);
• Utraty pracy;
• Poważnego zachorowania.

Pamiętać należy o tym, że wyłącznie w przypadku śmierci całość aktualnego zadłużenia zostanie za nas zapłacona – w pozostałych przypadkach warunki ubezpieczenia określają ile maksymalnie rat pożyczki/kredytu zapłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe (TU Europa przy „Pożyczce gotówkowej” ING Banku tylko 6 świadczeń, ERGO HESTIA przy „Max Pożyczce Mini Racie” PKO BP już 12 rat przy każdorazowej utracie pracy w trakcie spłaty – nie więcej niż 30 rat łącznie).

Pikanteria ubezpieczeń, czyli wyłączenia

Wyłączenia, czyli innymi słowy ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, co do wypłacenia świadczenia z tytułu ochrony ubezpieczeniowej dla klienta są zawsze najciekawszą lekturą warunków ubezpieczenia (WU). Przykładowo w warunkach ubezpieczenia przy „Max Pożyczce…” PKO BP dla ubezpieczenia od utraty pracy zamieszczone są następujące postanowienia co do sytuacji, w których nie otrzymamy odszkodowania:

• Utrata pracy nastąpi w ciągu 60 dni od zawarcia polisy (tzw. karencja);
• Straciliśmy pracę na nasz wniosek lub za porozumieniem stron (czyli najczęściej spotykane w rzeczywistości przypadki);
• Koniec zatrudnienia nastąpił w wyniku wygaśnięcia umowy na czas określony;
• Utrata pracy nastąpiła w wyniku odmowy przyjęcia przez ubezpieczonego nowych warunków pracy lub płacy.

Ubezpieczenie chroni, ale …

Wykupując ubezpieczenie, dostajemy pozornie tańszy kredyt (obniżone oprocentowanie nominalne). Składka wykupionego ubezpieczenia, za cały okres kredytowania, niestety powiększa kwotę kredytu i zwiększa wysokość miesięcznej raty (płacimy odsetki od wyższej kwoty pożyczki w tym od składki ubezpieczenia). . Niestety wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia odbywa się jedynie w określonych sytuacjach (np. ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy, gwarantowane jest tak naprawdę tylko wtedy, gdy zwolnieni zostaniemy z winy pracodawcy). Decydując się więc na zaciągnięcie kredytu gotówkowego z ubezpieczeniem, powinniśmy dokładnie porównać ogólne warunki ubezpieczenia i dopiero po tej analizie wybrać pożyczkę. Zaoszczędzi nam to dodatkowych kosztów i pozwoli dobrać ubezpieczenie do naszych potrzeb.

Porównanie wybranych kredytów gotówkowych:

Założenia: Kredyt 10 000 zł., okres kredytowania 36 miesięcy, klienta niezwiązany z danym bankiem.

Nazwa banku

Nazwa produktu

Wysokość miesięcznej raty z ubezpieczeniem

Wysokość miesięcznej raty bez ubezpieczenia

BANK POCZTOWY

KREDYT GOTOWKOWY

357 zł

372 zł

PEKAO S.A.

POŻYCZKA EKSPRESOWA

403 zł

375 zł

EUROBANK

KREDYT GOTÓWKOWY**

414 zł

414 zł

GETIN BANK

PROSTA POŻYCZKA*

415 zł

415 zł

PKO BP

MAX POŻYCZKA MINI RATA

435 zł

391 zł

* ubezpieczenie obowiązkowe - opcjonalnie możliwość zamiany ubezpieczenia na poręczenie trzech osób
** ubezpieczenie obowiązkowe - opcjonalnie możliwość zamiany ubezpieczenia na poręczenie dwóch osób
Wyliczenie rat w oparciu o kalkulatory kredytowe, dostępne na stronach banków na dzień 27 sierpnia 2009 r.