Oficjalne prognozy KE zostaną opublikowane pod koniec października. Wcześniej, w połowie września, Komisja przedstawiła natomiast zweryfikowane prognozy na 2009 r. Według nich wzrost PKB Polski w br. wyniesie 1,0% wobec prognozowanego w maju spadku o 1,4 proc. Zgodnie z czerwcową projekcją inflacji roczne tempo wzrostu PKB miało znaleźć się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,4-1,1 proc. w 2009 r. (wobec 0,3-1,9 proc. w lutowej projekcji), 0,2-2,5 proc. w 2010 r. (wobec 1,2-3,3 proc.) oraz 2,4-4,5 proc. w 2011 r. (wobec 2,5-4,8 proc.).

W przyjętym we wrześniu projekt przyszłorocznego budżetu rząd zakłada, że PKB wzrośnie o 0,9 proc. w tym roku i o 1,2 proc. w przyszłym roku. Oczekuje też, że w 2011 r. PKB wzrośnie o 2,8 proc., w 2012 r. -o 3,0 proc. i w 2013 -o 3,4 proc.. W III kw. br. NBP spodziewał się ujemnego wskaźnika wzrostu polskiej gospodarki.

PKB niewyrównany sezonowo wzrósł w II kw. 2009 roku o 1,1 proc. r/r wobec 0,8 proc. w poprzednim kwartale. W całym I półroczu PKB zwiększył się o 1,0 proc. r/r. PKB wyrównany sezonowo (ceny stałe przy roku odniesienia 2000) wzrósł w tym okresie o 1,4 proc. r/r wobec 1,7% r/r w I kw.