Podatek Belki.

Podatek Belki to podatek dochodowy od osób fizycznych naliczany od zysków kapitałowych. Stawka podatku, którym obciążone są przychody odsetkowe z lokat wynosi 19%. Ordynacja podatkowa przewiduje zaokrąglanie kwot, będących podstawą opodatkowania oraz kwoty wyliczonego podatku do pełnego złotego. Stosując te przepisy w skrajnym przypadku zapłacimy nawet 40 proc. podatku lub też nie zapłacimy go wcale. Można to zilustrować na następującym przykładzie: odsetki z lokaty wynoszą 2,50 zł, w wyniku zaokrąglenia 3 zł staje się podstawą opodatkowania. W takiej sytuacji tracimy na zaokrągleniu w górę podwójnie . Z jednej strony naliczony zostanie podatek od kwoty 3 zł (zamiast 2,5 zł) i wyniesie 57 gr. Z drugiej strony w wyniku zaokrąglenia przyjdzie nam zapłacić 1 zł podatku, a nie 57 gr. Przy takiej kombinacji odprowadzimy do urzędu skarbowego 40 proc. podatku od zarobionych na lokacie odsetek. Nie zapłacilibyśmy podatku, gdyby odsetki od naszej lokaty wyniosły 2,49 zł (zyskujemy podwójnie na zaokrągleniu w dół).

Jak działają „lokaty , konta bez Belki”.

Powyższy przykłady pokazują jak różne mogą być, dla klienta zakładającego lokatę, skutki naliczenia podatku od zysków kapitałowych. Odpowiednio dobierając oprocentowanie i częstość kapitalizacji możliwe jest ominięcie tego podatku. Jeśli doprowadzi się do sytuacji, że wysokość podatku wyniesie 0,49 zł lub mniej, wtedy po zaokrągleniu, podatnik zapłaci 0 zł z tego tytułu. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, banki przygotowały lokaty terminowe i konta, dzięki którym nie zapłacimy podatku Belki. Warunkiem koniecznym jest taka konstrukcja naszej inwestycji, żeby osiągane przychody odsetkowe, wynikające z kapitalizacji, nie przekraczały 2,49 zł. Chcąc więc założyć lokatę na 30 tys. zł na 3 miesiące, z kapitalizacja dzienną w Banku Meritum, zakładamy 3 lokaty po 10 tys. zł. każda i tym samym ominiemy podatek, czym podniesiemy efektywne oprocentowanie lokaty.

Na analogicznych zasadach działają konta oszczędnościowe, przy których nie zapłacimy podatku. Obecnie na rynku jest bardzo duży wybór wśród tych produktów: Polbank wprowadził Konto Mocno Oszczędzające; Kredyt Bank – Konto Oszczędnościowe-Lokata Swobodna; Noble Bank – Lokata Optymalna; eurobank – Rachunek Oszczędnościowy; Meritum Bank – Lokata Meritum Zysku w Internecie; Toyota Bank – Konto Młodzieżowe Click; Getin Bank – Lokata terminowa z codzienną kapitalizacją; BOŚ – lokata Każdy Dzień Dobry; BGŻ – Lokata eBGŻ. Jeżeli chcemy zarabiać na koncie, nie tracąc przy okazji na podatku od zysków kapitałowych, warto przyjrzeć się produktowi Polbanku ( Konto Mocno Oszczędzające ). Konto przyciąga najwyższym oprocentowaniem 6,50 proc. w skali roku (wśród kont z dzienną kapitalizacją).

Niestety na tak wysoki procent, mogą liczyć zgromadzone środki, jedynie do kwoty 5000 zł. Powyżej tego salda oprocentowanie zostaje obniżone do 5 proc. Kolejną atrakcyjną pod względem oprocentowania (szczególnie dla osób z większymi oszczędnościami) jest oferta Kredyt Banku. Deponując kwotę od 1000 do 14999,99 zł oprocentowanie wynosi 6% a po przekroczeniu tej kwoty oprocentowanie stopniowo obniża się do 3% i po przekroczeniu 30000zł do 2%. Lokata przeznaczona jest dla posiadaczy Ekstrakont, na które to właśnie przesyłane są codzienne odsetki. W pierwszej trójce plasuje się również Lokata Optymalna powstała w wyniku współpracy Noble Bank i Open Finance. Maksymalna kwota to podobnie jak w innych przypadkach 15 000 zł, a minimalna to zaledwie 500zł. Mając do zdeponowania wyższą kwotę, można podzielić ją na kilka lokat, które zakłada się bardzo szybko przez Internet.

Czysty zysk?

Wydawać by się mogło, iż na nowych lokatach i kontach można jedynie zyskać. Niemniej jak w każdym przypadku warto sprawdzić czy umowa nie zawiera żadnych haczyków. . Przeglądajmy także tabelę oprocentowania przed założeniem lokaty. Ta lektura powinna nam ułatwić wybór okresu i kwoty lokaty. Zwracajmy też uwagę na dodatkowe informacje, gdyż w przypadku produktów „omijających” podatek Belki, wprowadzane są ograniczenia co do liczby posiadanych kont i lokat antypodatkowych. W Polbanku i BOŚ można mieć odpowiednio 3 konta i lokaty, w eurobanku w ramach jednego konta można założyć do 15 rachunków oszczędnościowych, a w Meritum Bank czy Getin Bank liczba lokat jest nieograniczona (ale żadna z nich nie może przekroczyć ustalonej maksymalnej kwoty). Wyjątkiem jest produkt Kredy Bank Konto Oszczędnościowe „Lokata Swobodna” , gdzie klient może posiadać tylko jedną lokatę, ale za to oprocentowanie jest atrakcyjne bo aż 6% do kwoty 14999,99 zł.

Innym, zdecydowanie mniej znanym, ale również omijającym podatek od zysków kapitałowych instrumentem, jest polisa lokacyjna. Ustawa, nie przewiduje bowiem opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych, a polisa lokacyjna jest ubezpieczeniem na życie i dożycie. Polisa przynosi zyski zbliżone do opisywanych wyżej produktów, jednak w przeciwieństwie do nich podlega jedynie 50% gwarancji udzielanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (lokaty i konta mają 100% gwarancję BFG).

Mając na celu dobro własnego portfela, należy śledzić zmiany w produktach finansowych. Warto korzystać z lokat czy kont , które w legalny sposób omijają podatek i tym samym zapewniają nam dodatkowe zyski.

Dostepne na rynku lokaty i rachunki "antypodatkowe"           

Lp.BankNazwa produktuOprocentowanie nominalneMaksymalna kwota (saldo) w PLN, aby uniknac podatku Belki
1Polbank EFGKonto Mocno Oszczedzajace6,5% - do 5 000 zl;
5% - powyzej 5 000 zl
17 963  przy 5%
2Kredyt BankKonto Oszczednosciowe - Lokata Swobodna6% - od 1000 do 14999,99;
 3,00% - od 15 000 do 29 999,99zl;
 2,00% - od 30 000 zl
14 969  przy 6%
3Noble BankLokata Optymalna (3, 6 miesiecy)5,65% 15 000,00 (4)
4EurobankRachunek Oszczednosciowy5,30%17 150,00
5Meritum BankLokata Meritum Zysku w Internecie (3,6,12 miesiecy)5,05% - 3 miesiace;
5,10% - 6 miesiecy;
 5,15% - 12 miesiecy
 10 000,00 (5)
6Toyota BankKonto Mlodziezowe Click5,00% 17 963 przy 5%
7Getin BankLokata terminowa z codzienna kapitalizacja (3,6 miesiecy)4,70% lub 4,86% - 3 miesiace;
 5,02% lub 5,18% - 6 miesiecy (3)
 14 000,00 (6)
8BOS BankKazdy Dzien Dobry (1 dzien)4,55% (1); 5,70% (2) 15 000,00 (7)
9BGZLokata eBGZ 4,5% ( dla lokat od 1 do 7 dni) 19 959 przy 4,5%
(1) dla lokat otwieranych posiadaczom Ekokonta/Konta Wyjatkowego           
(2) dla lokat otwieranych jednoczesnie z otwarciem Konta Wyjatkowego           
(3) oprocentowanie wyzsze (4,86% - lokata 3 miesiace i 5,18% - lokata 6 miesiecy) przeznaczone dla posiadaczy e-GETIN lub jako lokaty internetowe          
(4) Podana jest maksymalna kwota lokaty. Liczba lokat jest nieograniczona.           
(5) Podana jest maksymalna kwota lokaty. Liczba lokat jest nieograniczona.           
(6) Podana jest maksymalna kwota lokaty. Liczba lokat jest nieograniczona.           
(7) Podana jest maksymalna kwota lokaty. Na rzecz jednej osoby moga byc prowadzone maksymalnie 3 lokaty