Czynnikiem wpływającym na poprawę nastroju jest dość dynamiczna ekspansja firmy w gospodarkach wschodzących, jak również wzrost wartości inwestycji w nowoczesne produkty, takie jak sprzedaż online. Strategia na nadchodzący rok ma koncentrować się na rynkach rozwijających oraz nowych usługach.

Oprócz popularnego w Polsce Financial Times, jedną z pozycji wydawanych przez Pearson są też książki należące do Penguin Group, w tym Pearson Longman, znane przede wszystkim osobom uczącym się języka angielskiego.