EIU podniósł prognozy wzrostu dla strefy euro i USA w 2010 roku w reakcji m.in. na oznaki stabilizacji globalnej gospodarki.

Równocześnie analitycy podtrzymali prognozę, że w 2011 r. gospodarka USA przejdzie przez "miękką fazę rozwoju", odnotowując wzrost o 1,1 proc. Będzie to skutkiem wyczerpywania się bodźca fiskalnego i działań stymulujących gospodarkę.

W związku z lepszą perspektywą rozwoju dla gospodarki USA w najbliższym roku, EIU spodziewa się, że Bank Rezerw Federalnych zacznie podnosić stopę oprocentowania funduszy federalnych w III kwartale 2010 r. Do końca najbliższego roku sięgnie ona 1,0 proc. i nie zmieni się przez cały 2011 rok.

Z kolei EBC, ich zdaniem, przystąpi do zwyżek stóp procentowych w I kwartale 2011 r. Będzie to wynikiem kruchej kondycji strefy euro i przytłumionej presji inflacyjnej.

Analitycy spodziewają się, że dolar będzie notowany nisko wobec euro przez resztę tego roku, ale w II połowie 2010 r. odrobi część strat, w miarę jak Fed zacznie podnosić stopy procentowe. Średni kurs USD/EUR w latach 2010-11 wyniesie 1,40, ale będzie podlegał sporym wahaniom.