"To były bardzo trudne i nerwowe rozmowy" - powiedziała. Nie chciała jednak zdradzić szczegółów. "W czwartek o godz. 14 planowane jest podpisanie tego porozumienia. Wtedy będę mogła powiedzieć więcej" - wyjaśniła. "Mam nadzieję, że porozumienie będzie historyczne i rozpocznie na nowo okres inwestycji, który zakończył się w 2007 roku ze strony dużych operatorów telekomunikacyjnych. Wszystko po to, aby zyskali na tym konsumenci" - podkreśliła.

Streżyńska dodała, że treść porozumienia została przesłana do innych operatorów telekomunikacyjnych, by zapoznali się z nim przed podpisaniem dokumentu, a także do rady nadzorczej TP, która wyda w tej sprawie opinię. "Do czwartku w treści porozumienia mogą znaleźć się jeszcze jakieś kosmetyczne zmiany" - dodała.

Jak wyjaśniła, TP zobowiązała się do budowy i modernizacji 1,2 mln linii telekomunikacyjnych (w tym 1 mln o przepustowości 6 Mb/s i 200 tys. o przepustowości poniżej 6 Mb/s). Spółka wybuduje 500 tys. nowych linii i unowocześni 700 tys. już istniejących. Porozumienie zakłada, że UKE nie obniży stawek hurtowych, które inni operatorzy płacą TP za korzystanie z jej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Chodzi o stawki WLR (usługa hurtowego dostępu do linii abonenckich, na których inny operator przejmuje obsługę połączeń od TP wraz z pobieraniem opłat abonamentowych), BSA (hurtowa usługa dostępu do szerokopasmowego internetu na liniach TP) i LLU (usługa dostępu do kabla łączącego gniazdko telefoniczne z publiczną siecią telefoniczną).

Dodała, że porozumienie dotyczy też zawieszenia postępowania UKE w sprawie podziału TP na część hurtową i detaliczną. "Zobaczymy, jak TP będzie wywiązywać się z realizacją porozumienia. Jeżeli nie będzie go łamać - nie będzie podziału" - zaznaczyła.

W grudniu 2008 r. Streżyńska wszczęła postępowanie w sprawie podziału TP na część hurtową i detaliczną, a w marcu 2009 r. jako alternatywę dla podziału TP zaproponowała tzw. Kartę Równoważności. Od tego czasu spółka prowadzi z Urzędem rozmowy ws. akceptacji Karty. W sierpniu UKE nieformalnie wstrzymał prace nad podziałem spółki.

Zdaniem UKE, rynek może być konkurencyjny tylko wtedy, gdy wszyscy jego uczestnicy - nie wyłączając części detalicznej Grupy TP (np. PTK Centertel) - będą korzystać z infrastruktury TP na tych samych warunkach, a to przełoży się na niższe ceny rozmów telefonicznych i internetu. Zaproponowana Karta Równoważności przewiduje m.in. traktowanie innych operatorów na równi z tą częścią TP, która dotyczy sprzedaży detalicznej, poprawę jakości usług hurtowych, monitoring usług oraz szkolenia pracowników TP.

W wrześniu podczas XIX Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes spółki Maciej Witucki poinformował, że Telekomunikacja Polska w ciągu dwóch i pół - trzech lat chce zainwestować do 3 mld zł w budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w zamian za trzyletnią stabilizację stawek hurtowych LLU, WLR i BSA.

Zdaniem Streżyńskiej, obecne stawki WLR, BSA, LLU są satysfakcjonujące dla rynku, bo pozwalają prowadzić konkurencyjną działalność biznesową, a jednocześnie umożliwiają osiągnąć TP takie marże, by inwestować.