Spółka wypłaci akcjonariuszom łącznie 12,75 mld zł. Na tę sumę składają się niewypłacane od trzech lat zyski oraz tzw. dywidenda zaliczkowa z tegorocznego zysku. Do wypłaty 147,65 złotych (brutto) przypadających na jedną akcję będą mieli prawo akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej towarzystwa 19 listopada - pisze dzisiejsza "Rzeczpospolita".

Ponad 460 mln zł zaległej dywidendy odbierze z PZU grupa JP Morgan. Fundusze z Bermudów, Luksemburga i Malezji otrzymają prawie 90 mln zł. Na konto firmy i fundacji znanego boksera Dariusza Michalczewskiego wpłynie 2,3 mln zł. Na liście do wypłaty dywidendy jest też Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej Gość Niedzielny.

Odblokowanie wypłaty dywidendy jest elementem podpisanej 1 października ugody między dwoma największymi akcjonariuszami PZU: Skarbem Państwa (55 proc. akcji) i Eureko (32 proc.). Eureko dostanie 6,9 mld zł, a Skarb Państwa 3,5 mld zł.

W dziesiątce największych firm (z akcjami pracowniczymi) wpisanych do księgi akcyjnej PZU są dwa polskie podmioty: BRE Bank i Bank Gospodarstwa Krajowego.