Maksymalną dopłata do 30-letniego kredytu, jaką można otrzymać w ramach programu „Rodzina na swoim”, wynosi obecnie 796 zł miesięcznie i dotyczy zakupu mieszkania w Warszawie. Dla innych miast stawki są niższe. Przykładowo dla Poznania jest to 730 zł, a dla Krakowa 626 zł. Na kredyt z dopłatą można kupić mieszkanie o powierzchni nie większej niż 75 m2, jednak mechanizm dopłat jest tak skonstruowany, że dla metrażu z przedziału 50-75 m2 kwota dopłaty jest taka sama. W efekcie rata kredytu na zakup mieszkania o powierzchni 75 m2 jest o 83% wyższa od raty kredytu na zakup 50-meterowego mieszkania, chociaż wartość tego pierwszego jest większa o połowę.


Kredyt z dopłatą na zakup mieszkania o powierzchni 75 m2

 

Rata początkowa

Dopłata

Warszawa

2210

796

Wrocław

1910

688

Kraków

1738

626

Gdańsk

1649

594

Poznań

2027

730

LTV80%, oprocentowanie 6,78%, kredyt na 30 lat, maksymalna cena m2 umożliwiająca skorzystanie z programu „Rodzina na swoim”


Kredyt z dopłatą na zakup mieszkania o powierzchni 50 m2

 

Rata początkowa

Dopłata

Warszawa

1 208

796

Wrocław

1 044

688

Kraków

950

626

Gdańsk

901

594

Poznań

1 108

730

LTV80%, oprocentowanie 6,78%, kredyt na 30 lat, maksymalna cena m2 umożliwiająca skorzystanie z programu „Rodzina na swoim”


Alternatywa przy zakupie 75 m2

Taki mechanizm naliczania dopłat powoduje, że im większe mieszkanie (powyżej 50 m2), tym bardziej uzasadnione jest rozważenie alternatywnego kredytu – w euro lub we frankach. Dotyczy to oczywiście osób gotowych podjąć ryzyko kursowe. Z obliczeń Expandera wynika, że przy zakupie mieszkania o powierzchni 75 m2 po maksymalnej cenie umożliwiającej skorzystanie z programu „Rodzina na swoim” rata przeciętnego kredytu we frankach (oprocentowanie 4,1 proc.) dla Krakowa wyniesie 1860 zł, a rata przeciętnego kredytu w euro (oprocentowanie 4,5%) 1959 zł. W pierwszym przypadku będzie to o 7 proc., a w drugim o 13 proc. więcej od raty kredytu z dopłatą. Jeżeli wybierzemy natomiast jeden z droższych kredytów z dopłatą (oprocentowanie 8,5 proc.) rata zrówna się z ratą kredytu we frankach.

Mniejsze mieszkanie, większa korzyść z dopłat

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku mniejszych mieszkań. Tym razem prześledźmy to na przykładzie Poznania. Rata przeciętnego kredytu z dopłatą (oprocentowanie 6,78 proc.) na zakup 50-metrowiego mieszkania po maksymalnej cenie wynosi 1108 zł. Gdyby kredytobiorca chciał sfinansować zakup tego mieszkania przeciętnym kredytem w euro rata wyniosłaby 1523 zł, wzrosłaby zatem o 37 proc. Nieco korzystniej sytuacja wygląda w przypadku kredytu we frankach, ale rata też jest o ponad 30% wyższa od raty kredytu z dopłatą i wynosi 1446 zł. Analogiczne różnice w wysokości rat występują w przypadku zakupu mieszkania 30-metrowego.


Różne warianty kredytu na zakup 75-metrowego mieszkania

rata kredytu z dopłatą

rata kredytu w EUR

rata kredytu w CHF

Warszawa

2210

2 491 zł

2 365 zł

Wrocław

1910

2 153 zł

2 044 zł

Kraków

1738

1 959 zł

1 860 zł

Gdańsk

1649

1 858 zł

1 764 zł

Poznań

2027

2 285 zł

2 169 zł

LTV 80%, oprocentowanie dla EUR 4,5%, oprocentowanie dla CHF 4,1%, oprocentowanie dla PLN; kredyt na 30 lat;


Różne warianty kredytu na zakup 50-metrowego mieszkania

Rata kredytu z dopłatą

rata kredytu w EUR

rata kredytu w CHF

Warszawa

1 208

1 660 zł

1 577 zł

Wrocław

1 044

1 435 zł

1 363 zł

Kraków

950

1 306 zł

1 240 zł

Gdańsk

901

1 239 zł

1 176 zł

Poznań

1 108

1 523 zł

1 446 zł

LTV 80%, oprocentowanie dla EUR 4,5%, oprocentowanie dla CHF 4,1%, oprocentowanie dla PLN, kredyt na 30 lat


Wyraźnie wyższy koszt kredytu z dopłatą

Sytuacja kredytobiorcy korzystającego z programu „Rodzina na swoim” wyraźnie pogarsza się po zakończeniu okresu dopłat, czyli po 8 latach. Rata rośnie wówczas znacząco. Dla 75-metorwego mieszkania w Warszawie jest to skok z 2295 zł do 3006 zł. W tym momencie rata kredytu z dopłatą staje się wyraźnie wyższa od raty kredytu w euro czy we frankach. Na tym nie koniec. Fakt, że dopłaty wypłacane są tylko przez 8 lat znacząco wpływa też na łączny koszt kredytu. Przy założeniu stałości obecnych warunków oprocentowania oraz kursów walutowych, dla 75-metrowego mieszkania łączna suma rat jest o prawie 19 proc. niższa w przypadku korzystania z kredytu we frankach oraz o 13 proc. niższa w przypadku korzystania z kredytu w euro. Dla przykładu, w Warszawie koszt kredytu z dopłatą w przypadku zakupu 75-metrowego mieszkania wynosi 547 tys. zł (wartość kredytu to 462 tys. zł), koszt kredytu w euro wynosi 435 tys. zł, a koszt kredytu we frankach – 389 tys. zł.


Suma rat kredytu na zakup 75-metrowego mieszkania

kredyt z dopłatą

kredyt w EUR*

kredyt w CHF*

Warszawa

1 009 364 zł

896 638 zł

851 411 zł

Wrocław

872 505 zł

775 063 zł

735 968 zł

Kraków

793 770 zł

705 121 zł

669 555 zł

Gdańsk

753 026 zł

668 928 zł

635 187 zł

Poznań

925 912 zł

822 506 zł

781 018 zł

*raty równe; kredyt na 30 lat


Suma rat kredytu na zakup 50-metrowego mieszkania

kredyt z dopłatą

kredyt w EUR*

kredyt w CHF*

Warszawa

648 694 zł

597 758 zł

567 606 zł

Wrocław

560 738 zł

516 709 zł

490 645 zł

Kraków

510 138 zł

470 081 zł

446 370 zł

Gdańsk

483 952 zł

445 952 zł

423 458 zł

Poznań

595 062 zł

548 337 zł

520 679 zł

*raty równe; kredyt na 30 lat