Powiązanie łata z euro oznacza, że wszyscy muszą ponosić ciężar długu w zagranicznej walucie zaciągniętego przez ograniczoną liczbę kredytobiorców. 16 proc. łotewskich gospodarstw domowych odpowiada za 90 proc. kredytów hipotecznych Łotyszy zaciągniętych przede wszystkim w szwedzkich bankach. Utrzymanie sztywnego kursu na obecnym poziomie skutkuje też nieefektywną alokacją zasobów między produkcją na rynek krajowy a eksportem.

Przeprowadzenie operacji ze wsparciem Europejskiego Banku Centralnego, Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego pozwoli zapobiec jej negatywnym skutkom w Europie Środkowo-Wschodniej – napisał na stronie internetowej firmy Andrew Bosomworth, wicedyrektor Pimco w Europie.