Fortum będzie poszukiwało możliwości rozwoju na polskim rynku samodzielnie, jak i przy współpracy z innymi podmiotami, w tym innymi firmami oraz samorządami lokalnymi.

– Fortum planuje m.in. przejęcie już istniejących obiektów, jak i budowę nowych – mówi Per Langer, wiceprezes Fortum.

Potencjał przejęć

Fortum jest zainteresowany m.in. kupnem większościowego pakietu w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej. Fiński koncern starał się o przejęcie także Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Legnica, ale Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało ofertę spółki Energetyka, zależnej od KGHM.

Niewykluczone, że Fortum weźmie udział w przetargu na Zespół Elektrociepłowni Bytom oraz Elektrociepłowni Zabrze, który na początku października br. ogłosił resort skarbu. Termin składania ofert mija 30 października.

Ponadto Fortum liczy na współpracę z samorządami lokalnymi, które są właścicielami niewielkich ciepłowni i przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją ciepła. Fiński koncern liczy, że uda mu się w mniejszych miejscowościach przebudować istniejące ciepłownie, na elektrociepłownie opalane m.in. biomasą oraz odpadami komunalnymi. Przedstawiciele Fortum podkreślają, że nie muszą być to duże jednostki, np. w krajach bałtyckich koncern buduje elektrociepłownie o mocy jedynie 20 MW.

Odpady komunalne

Nowością w Polsce ma być spalanie odpadów komunalnych w specjalnie do tego celu przystosowanych elektrociepłowniach.

– Odpady komunalne to jeden z rodzajów paliwa do elektrociepłowni. W roku 2008 z odpadów pochodziło 7 proc. ciepła wyprodukowanego przez Fortum – mówi Per Langer.

Fortum zapewnia, że produkcja typu waste-to-energy jest nieuciążliwa dla środowiska naturalnego i otoczenia społecznego zakładów. Utylizacja odpadów jest źródłem energii i jednocześnie dobrą alternatywą dla ich składowania. W 2007 roku 1,6 TWh energii produkowanej przez Fortum pochodziło z odpadów.

Jednym z najnowocześniejszych zakładów typu waste-to-energy, należących do Fortum, jest elektrociepłownia Högdalen w Sztokholmie. Stosuje ona kotły rusztowe, fluidalne oraz pompy ciepła, dzięki czemu sprawność procesu produkcji energii wynosi prawie 100 proc. Każdego roku zakład utylizuje około 700 tys. ton śmieci (500 tys. komunalnych oraz 200 tys. wyselekcjonowanych odpadów przemysłowych), które zostają wykorzystane do produkcji 450 GWh energii elektrycznej i 1700 GWh ciepła. Do spalarni dostarczane jest 100 proc. wszystkich odpadów komunalnych z miasta i regionu Sztokholm. Elektrociepłownia w 14 proc. pokrywa zapotrzebowanie energetyczne całej aglomeracji Sztokholmu.

Fortum w Polsce chce wykorzystywać w elektrociepłowniach biomasę. Na początku roku 2010 w Częstochowie Fortum planuje uruchomienie nowej elektrociepłowni. Jednostka będzie dysponowała mocą 120 megawatów cieplnych i 64 elektrycznych. Docelowo będzie korzystała w 25 proc. z biomasy i 75 proc. z węgla kamiennego. Szacuje się, że rocznie elektrociepłownia będzie zużywała ok. 200 tys. ton biomasy. Wartość inwestycji szacuje się na ponad 130 mln euro.

Czyste ciepłownictwo

Przedstawiciele Fortum podkreślają, że ich inwestycje łączą w sobie poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczanie emisji szkodliwych dla środowiska substancji, przede wszystkim pyłów oraz CO2. Ma to szczególne znaczenie dla potrzebującej coraz więcej energii Polski, która wkrótce będzie musiała wprowadzić unijne limity dotyczące emisji dwutlenku węgla. Między innymi dlatego władze Fortum uważają polski rynek za bardzo obiecujący.

Polska, w porównaniu z Europą Zachodnią, ma dobrze rozbudowaną sieć elektrociepłowni. Wykorzystując nasze rozwiązania technologiczne, a także doświadczenie w jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła, mamy szansę zwiększyć efektywność polskiego sektora energetycznego i otworzyć go na nowe źródła energii, m.in. paliwa lokalne – dodaje Per Langer.

Największe spółki koncernu w Polsce to Fortum Częstochowa, Dolnośląskie Zakłady Termoenergetyczne, Fortum Wrocław oraz Fortum Płock. W spółkach grupy Fortum w Polsce zatrudnionych jest łącznie ok. 750 osób.

W Polsce Fortum jest obecne w 26 miastach, łączne, roczne przychody ze sprzedaży wynoszą ok. 150 mln euro.

130 mln euro ma wynieść koszt uruchomienia przez Fortum nowej elektrociepłowni w Częstochowie