Najlepszym na to dowodem jest dzisiejsza sesja, która ukazuje siłę GPW. Pierwsza część dnia upłynęła bowiem pod znakiem relatywnie wąskiej konsolidacji co stało w istotnej sprzeczności z widocznym na zachodzie spadkiem cen. Potem, gdy dobre wyniki Morgana Stanley’a oraz Wells Fargo stały się iskierką na nowo rozpalającą optymizm inwestorów, nasz parkiet lepsze warunki zewnętrze wykorzystał do ustanowienia nowego maksimum trendu.

Warto też zwrócić uwagę na średnie spółki, które mogą przygotowywać się do jakiegoś większego ruchu na północ. Pamiętać trzeba, że zapisy na akcje PGE powoli zbliżają się do końca, powinna się więc również wyczerpywać podaż ze strony zainteresowanych nią osób. Zdecydowanie gorzej wyglądają niestety małe spółki, które dzisiaj nie zdołały wyjść ponad wczorajsze zamknięcie.

Na rynku walutowym jesteśmy świadkami próby zdobywania przez eurodolara poziomu 1,50. Taki ruch ma ważne implikację dla wszelkich klas aktywów, gdyby bowiem doszło do trwałego przekroczenia tej granicy to akcje poszybowały na północ, silnie umocniłby się złoty, a surowce stałyby się najbardziej rozchwytywanym dobrem.