Wcześniej GUS podawał, że PKB w II kwartale wzrósł o 1,1 proc. po wzroście o 0,8 proc. w I kwartale.

Wartość dochodu narodowego brutto w I kw. 2008 roku wyniosła 314.116,9 mln zł wobec 298 598,7 mln zł rok wcześniej. W II kw. było to odpowiednio 326.282,9 mln zł i 310.116,2 mln zł. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej wzrosła o 1,1 proc. r/r w I kw. br., 0,8% w II kw. i o 0,9% w pierwszym półroczu 2009 r.

Popyt krajowy spadł w I kw. o 1,5 proc. i o 2,1 proc. w II kwartale, co spowodowało spadek o 1,8 proc. w całym pierwszym półroczu. Natomiast spożycie ogółem wzrosło o 3,8 proc. i po 1,5 proc. w II kw. i 2,6 proc. w I półroczu, w tym spożycie indywidualne - odpowiednio o: 3,3 proc., 1,7 proc. i 2,5 proc.. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w I kw. o 1,0 proc., ale w II kw. spadły o 3,0 proc. i o 1,4 proc. w pierwszych sześciu miesiącach 2009 r.

W przyjętym we wrześniu projekcie budżetu na 2010 rok rząd założył wzrost gospodarczy na poziomie 0,9 proc. w tym roku (wobec oczekiwanych wcześniej 0,2 proc.) i 1,2 proc. w 2010 r. (wobec odpowiednio 0,5 proc.). W latach 2011-2013 wzrost PKB szacowany jest odpowiednio na: 2,8 proc., 3,0 proc. i 3,4 proc.