Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł o 1 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w październiku 2009 roku na poziomie plus 1 pkt, czyli spadł o 1 pkt w porównanie z poprzednim miesiącem - podał GUS.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. badanych przedsiębiorstw,a jej pogorszenie - 19 proc. (przed miesiącem odpowiednio 21 proc. i 19 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS zwraca uwagę, że prognozy sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne niż we wrześniu. Najbardziej pesymistyczne oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień i produkcji są formułowane przez przedsiębiorstwa małe.

Koniunktura w handlu detalicznym na minusie

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym w październiku spadł w porównaniu z wrześniem o 2 pkt do poziomu -2 pkt - podał GUS.

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu kształtuje się na poziomie minus 2 (0 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast jej pogorszenie - 19 proc. (we wrześniu odpowiednio po 18 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Z badania GUS wynika, że pogorszyły się oceny przyszłej sytuacji finansowej oraz odnotowano spadek bieżącej sprzedaży. Przewidywania dotyczące redukcji zatrudnienia oraz wzrostu cen i towarów są zbliżone do wrześniowych.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł najbardziej

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w październiku 2009 roku na poziomie minus 8, czyli był o 3 pkt niższy niż poprzednim miesiącu.

W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 8 (we wrześniu minus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 23 proc. (we wrześniu odpowiednio 17 proc. i 22 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie - podał GUS w komunikacie.

Przedsiębiorcy odnotowują nieco większe niż przed miesiącem ograniczenie portfela zamówień. W konsekwencji utrzymują się pesymistyczne oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania na najbliższe trzy miesiące dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są negatywne, gorsze niż we wrześniu.

W porównaniu z październikiem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 86 proc. do 78 proc. w październiku i we wrześniu br.