Dziewięć banków spółdzielczych również trafiło pod specjalny nadzór KNF. Program naprawczy nie dotyczy jednak żadnego z dziesięciu największych polskich banków.

Bank może otrzymać nakaz realizowania planu naprawczego, jeśli ponosi stratę, grozi mu jej wystąpienie, bądź jeśli istnieje niebezpieczeństwo niewypłacalności spółki. Głównym celem takiego programu jest poprawa efektywności banku poprzez dopasowanie jego działalności do możliwości kapitałowych – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Stanisław Kluza.

Najważniejszym celem KNF jest powiększenie kapitałów przez banki. Programy naprawcze mają zwiększyć ich bezpieczeństwo i zachęcić zagraniczne grupy finansowe do wsparcia finansowego swoich polskich spółek.

Więcej: "Rzeczpospolita"