Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu września 1 mln 715,9 tys. osób i była wyższa niż przed miesiącem o 26,9 tys., czyli o 1,6 proc. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem, liczba ta była wyższa o 339,3 tys. osób. Z danych GUS na koniec września 2009 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 298,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia - o 69,8 tys. więcej niż w sierpniu 2009 r. i o 58,9 tys. więcej niż przed rokiem.

Wcześniej resort pracy podał, że stopa bezrobocia wzrosła na koniec września 2009 roku o 0,2 proc. i ukształtowała się na poziomie 11,0 proc. Natomiast wiceminister pracy Czesława Ostrowska informowała, że stopa bezrobocia na koniec roku może być niższa niż zapisane w ustawie budżetowej 12,5 proc., a zimą wskaźnik nie wzrośnie więcej niż 1 pkt proc.

Pracodawcy szykują kolejne zwolnienia

551 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 40,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 14,8 tys. osób. Są to dane na koniec września 2009 r. Przed rokiem 236 zakładów deklarowało zwolnienie 15,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,4 tys. osób. We wrześniu 2009 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 87,9 tys. ofert pracy (przed miesiącem 78,9 tys., przed rokiem 105,3 tys.)

Spadła wydajność pracy w przemyśle

Z danych GUS wynika, że w okresie styczeń-wrzesień 2009 wydajność pracy w przemyśle była o 0,8 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2008 roku przy mniejszym o 5,2 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,7 proc. w ujęciu rocznym.