Asbisu

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE obniżyli rekomendację dla spółki Asbis do "trzymaj" i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 4,33 zł. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 4,70 zł.

Erbud

Spółka budowlana Erbud zawarła umowę na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową i garażem podziemnym pod nazwą Quattro Towers w Gdańsku. Wartość kontraktu wynosi 86,17 mln zł netto. Terminy realizacji to 22 miesiące od dnia przekazania placu budowy. Przewidywany termin rozpoczęcia prac określa się do końca października 2009 r.

Bioton

Spółka biotechnologiczna Bioton i jej spółka zależna Bioton Trade oraz Siergiej W. Dokuczajew podpisali umowę z Sanofi-Aventis Europe i jej jednostką zależną umowę, przewidującą sprzedaż na rzecz spółki celowej Sanofi-Aventis Investments BV akcji rosyjskiej spółki ZAO Bioton Wostok (38% - Bioton i 36% - Dokuczajew) za łączną kwotę 28 mln euro.

Kredyt Bank

Kredyt Bank może potrzebować nawet 1,0-1,2 mld zł dokapitalizowania, jeśli jego kondycja finansowa nadal będzie się pogarszać, wynika z listu mniejszościowego akcjonariusza do KBC, belgijskiej grupy kontrolującej Kredyt Bank.

Ronson

Zarejestrowany w Holandii deweloper mieszkaniowy Ronson Europe pozyskał 72,6 mln zł z emisji akcji i warrantów. Pozyskane środki Ronson zamierza sfinansować rozpoczęcie siedmiu projektów w trzech miastach Polski.
Ronson zakończył ofertę prywatną 22,7 mln akcji oraz takiej samej liczby warrantów dających prawo do objęcia akcji (w stosunku 1:1). Cena emisyjna, po której inwestorzy nabyli akcje oraz warranty, została ustalona na 1,60 zł i była zbliżona do ceny rynkowej akcji w okresie przeprowadzania emisji. W rezultacie wpływy z emisji akcji wyniosły ponad 72,6 mln zł.

Warimpex

Zarząd spółki inwestycyjno-deweloperskiej Warimpex Finanz und Beteiligungs AG zdecydował o przeprowadzeniu nowej emisji akcji o wielkości do 9,99% istniejącego kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru. Celem ma być finansowanie przyszłych zakupów nieruchomości i optymalizacja struktury finansowania.

Arctic Paper

Kurs akcji producenta papieru Arctic Paper wzrósł na debiucie na GPW o 3,3% do 15,50 zł a kurs praw do akcji (PDA) spółki o 1,4% do 15,21 zł.
Spółka z branży papierniczej Arctic Paper rozpoczęła z potencjalne rozmowy z kilkoma firmami w sprawie akwizycji.

KGHM

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podtrzymali swoją rekomendację "sprzedaj" dla KGHM i podwyższyli dwunastomiesięczną cenę docelową dla jednej spółki o 37% do 72,9 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję KGHM płacono 94,8 zł.

Decora

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podtrzymali rekomendację dla spółki Decora na poziomie "kupuj" oraz cenę docelową na poziomie 25,3 zł zł. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 23,5 zł.

Qumak-Sekom

Konsorcjum spółek Qumak-Sekom i T4B podpisało umowę z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) na wykonanie Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). W ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązał się do realizacji całokształtu prac związanych z utworzeniem tego systemu, począwszy od wykonania analiz i projektów, poprzez adaptację pomieszczeń, budowę i uruchomienie samego systemu, jego wdrożenie, oraz 36-miesięczne świadczenie usług gwarancyjnych.

Budimex

Oferta Budimex Dromex, spółki zależnej od Budimeksu, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na "Budowę węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Truszyn i miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej Nr 3". Wartość kontraktu netto wynosi 84 mln zł.

HTL-Strefa

Zarząd spółki HTL-Strefa, światowego lidera w produkcji nakłuwaczy bezpiecznych i lancetów personalnych ocenia, że przejęcie kontroli przez fundusz EQT może korzystnie wpłynąć na jej rozwój, a wycofanie HTL-Strefa z giełdy umożliwi objęcie ochroną bardzo cennych technologii i know-how przed konkurencją oraz stworzy warunki wdrożenia długoterminowej strategii rozwoju.

Mostostal Warszawa

Konsorcjum, którego liderem jest Mostostal Warszawa, zawarło umowę o wartości 63,39 mln zł brutto z Uniwersytetem Śląskim. Konsorcjum zaprojektuje i wykona Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

PKN Orlen

PKN Orlen liczy, że w listopadzie otrzyma oferty na zakup swojej spółki zależnej Anwil a także wstępne oferty na pakiet akcji operatora komórkowej sieci Plus Polkomtela.