Przyszły rząd Niemiec chce również dalszego pogłębienia przyjaźni i współpracy z Polską, a także intensywnego wykorzystania możliwości kooperacji w ramach Trójkąta Weimarskiego, tworzonego przez Polskę, Niemcy i Francję.

"Będziemy dążyć do tego, by ze współpracy polsko-niemieckiej wynikały nowe impulsy dla jedności europejskiej" - napisano w umowie.

Zapowiedziano także realizację zgodnie z przyjętą ustawą projektu budowy w Berlinie ośrodka muzealno-dokumentacyjnego "Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie", który upamiętnić ma przymusowe wysiedlenia Niemców. Obiecano także wsparcie dla budowy muzeum Niemców Sudeckich w Monachium.

Liczące 124 strony porozumienie koalicyjne, zatytułowane "Wzrost. Edukacja. Spójność.", przypieczętowano w nocy z piątku na sobotę, po blisko trzech tygodniach rokowań.

Jak oświadczyła na konferencji prasowej kanclerz Angela Merkel, najważniejszym zadaniem nowego rządu Niemiec będzie wyprowadzenie kraju z najgłębszej w powojennej historii recesji. "Nowy rząd dotrzyma słowa. Nie podwyższymy podatków oraz wydatków budżetu, ale stawiamy na wzrost gospodarczy - powiedziała Merkel.

Zastrzegła jednak, że obywatele nie powinni ponosić kosztów walki z kryzysem gospodarczym. Dlatego - zapowiedziała - przyszły rząd rozciągnie nad pracownikami "parasol ochronny", przejmując część ciężarów związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i socjalnym.

Krokiem mającym pobudzić wzrost gospodarczy będzie zmniejszenie ciężarów podatkowych, szczególnie dla osób o średnich i niskich dochodach.

"Praca znowu musi się opłacać - powiedział szef FDP Guido Westerwelle. - Uczciwa polityka podatkowa jest przesłanką wzrostu gospodarczego".

Skala oraz finansowanie cięć były najtrudniejszym tematem rokowań koalicyjnych. W związku z wdrażaniem kosztownych programów antykryzysowych gwałtownie wzrosło zadłużenie niemieckiego budżetu. W przyszłym roku deficyt przekroczy 5 proc. PKB.

Uzgodniona kwota odciążeń - 24 mld euro rocznie - to kompromis pomiędzy programem chadeków (15 mld euro) a postulatami liberałów (35 mld euro).

Już od 1 stycznia 2010 roku przeprowadzone zostaną korekty podatków od przedsiębiorstw i spadkowego. Zapowiedziano także podniesienie ulgi podatkowej na dzieci do 7008 euro rocznie (z 6024 euro) oraz zasiłku na dzieci (o 20 euro miesięcznie - do 184 euro).

Najwcześniej w 2011 roku dojdzie do reformy systemu podatkowego. "Chcemy, by podatki były prostsze, niższe i bardziej sprawiedliwe" - napisano w umowie koalicyjnej.

Celem polityki energetycznej przyszłego rządu będzie rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Jednakże technologią przejściową powinna być energia atomowa, dlatego nowa koalicja opowiedziała się za przedłużeniem funkcjonowania niemieckich elektrowni atomowych poza rok 2021.

Ministerstwo spraw zagranicznych w nowym niemieckim rządzie obejmie Guido Westerwelle. Oświadczył on w sobotę, że polityka zagraniczna będzie zakładać nie tylko kontynuację działań dotychczasowych rządów, ale również podejmowanie nowych inicjatyw.

Zapowiedział podjęcie rozmów z sojusznikami Niemiec na temat wycofania z terytorium tego państwa znajdujących się tam jeszcze głowic atomowych. "Partnerzy koalicyjni zgodzili się na podjęciem rozmów, które będą mieć na celu to, by Niemcy były krajem wolnym od broni atomowej" - powiedział Westerwelle.

Chadecy dotychczas sprzeciwiali się działaniom na rzecz wycofania składowanych w Niemczech amerykańskich głowic jądrowych, argumentując m.in., że są one częścią natowskiej strategii odstraszania.

W rozdziale umowy koalicyjnej, dotyczącym polityki zagranicznej opowiedziano się za wzmocnieniem UE, a także współpracy z USA.

Niemiecka koalicja popiera rozwój unijnej polityki sąsiedztwa oraz strategię rozszerzania UE, która oparta będzie na odpowiednich kryteriach. "Nie należy wyznaczać daty członkostwa przed zakończeniem negocjacji akcesyjnych" - ocenili niemieccy koalicjanci. Przyszły niemiecki rząd nie będzie blokował przyjęcia do UE Turcji, ale jeśli kraj ten nie będzie w stanie spełnić wszystkich warunków członkostwa, powinien współpracować z UE w ramach uprzywilejowanego partnerstwa.

Koalicjanci potwierdzili także, że Niemcy są gotowe do zajęcia stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Porozumienie koalicyjne ma zostać podpisane w poniedziałek wieczorem, po zatwierdzeniu go przez trzy ugrupowania. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony w środę.