"Mocne fundamenty polskiej gospodarki, relatywnie dobre jej wyniki na tle innych krajów i związany z tym, obserwowany już powrót inwestycji zagranicznych do Polski skłania do opinii, że może nasilić się presja na aprecjację złotego, ale – zdaniem prezesa NBP – wiele przemawia za tym, że kurs złotego będzie bardziej stabilny niż w okresie minionych kilkunastu miesięcy" - podał portal NBPnews.

Skrzypek podkreślił, że potrzeba stabilizacji wartości złotego jest i będzie stale uwzględniana w decyzjach dotyczących polityki pieniężnej.