ING zdecydowało o wcześniejszej spłacie ze względu na 59 proc. wzrost wartości swoich akcji na giełdzie. Sprzedaż jednostek zajmujących się ubezpieczeniami jest częścią planu restrukturyzacji uzgodnionego wspólnie z Komisją Europejską. Dodatkowo zakłada on także sprzedaż amerykańskiego oddziału zajmującego się bankowością internetową.

ING zapowiada, że w III kwartale osiągnie najprawdopodobniej zysk w wysokości 750 milionów euro. Analogiczny okres roku poprzedniego przyniósł stratę w wysokości 568 milionów euro.