Obligacje katastroficzne to papiery wartościowe emitowane przez branżę ubezpieczeniową, dotyczące konkretnych ryzyk katastroficznych, a zabezpieczone wpływami składkowymi od podmiotów zagrożonych różnymi niebezpieczeństwami. W kwietniu Allianz sprzedał tego typu obligacje na sumę 180 milionów dolarów. Ryzyko ubezpieczeniowe dotyczyło głównie huraganów i trzęsienia ziemi w USA.

Wysokość składki przypisanej brutto z tytułu reasekuracji w 2008 roku wyniosła w Allianz 3,78 miliarda euro. Wynik ten uplasował ubezpieczyciela na trzecim miejscu wśród reasekuratorów w Niemczech.