Umowa pomiędzy dwoma krajami wejdzie w życie wraz z początkiem 2010 roku. Malezja zobowiązuje się w niej do zniesienia podatków na 10 293 produkty przywożone z Nowej Zelandii, w tym papier, wyroby plastikowe i części samochodowe. Proces ten ma następować stopniowo i zakończyć się w 2016 roku. Nowa Zelandia natomiast, zrezygnuje z opłat za towary importowane z Malezji. Wymienia się tu m.in. dywany, opony, wyroby kakaowe, ogółem 7 238 rodzajów dóbr.

Rozmowy negocjacyjne pomiędzy państwami rozpoczęły się w marcu 2005 roku. Ich głównym tematem były obawy muzułmańskiej Malezji przed handlem towarami uznanymi za szkodliwe dla dobra kraju ze względów bezpieczeństwa, religii, kultury i zdrowia. Chodzi tu o takie produkty jak ryż, napoje alkoholowe, tytoń.

Oprócz wymiany towarowej, obydwa kraje zgodziły się podjąć szereg programów współpracy gospodarczej obejmujących różnorodne zagadnienia od leśnictwa po opiekę zdrowotną. Malezja zobowiązała się także do korzystania z usług swojego nowego partnera w takich branżach jak weterynaria, turystyka, prywatna edukacja i ochrona środowiska. Nowa Zelandia będzie natomiast wykorzystywała malezyjski potencjał drzemiący w górnictwie, inżynierii i usługach mailowych.