ING Banku Śląskiego

Prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz kończy pracę w Polsce i od początku przyszłego roku przejdzie do centrali Grupy ING w Amsterdamie. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za działalność banku ING Direct w Anglii, Francji, we Włoszech i w Hiszpanii.

AmRest

Spółka restauracyjna AmRest przewiduje zwiększenie przychodów do ponad 2,0 mld zł w tym roku wobec 1,4 mld zł w ub.r. Na przyszły rok spółka planuje otwarcie ponad 50 restauracji (wobec 433 w czerwcu br.) oraz wejście na nowe rynku regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz w USA.

WSiP

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne kupiły 20 proc. udziałów (o wartości nominalnej 10 tys. zł) w spółce Book House, wydawcy literatury dziecięcej. Zakupione udziały wraz z nabytymi 12 grudnia 2007 r. dają łącznie 100-procentowe zaangażowanie w spółce Book Mouse. Dzięki zakupowi piaseczyńskiego wydawnictwa spółka WSiP uzupełniła ofertę, szczególnie w segmentach wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane, umacniając pozycję w rynku przedszkolnym oraz zyskują możliwość wejścia na tzw. rynek domowy.

Warimpex

Spółka inwestycyjno-deweloperska Warimpex Finanz und Beteiligungs AG pozyskał 8,1 mln euro brutto z emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru. Celem emisji akcji, stanowiących 9,99% podwyższonego kapitału, ma być finansowanie przyszłych zakupów nieruchomości i optymalizacja struktury finansowania.

PA Nova

Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podtrzymali rekomendację dla spółki PA Nova na poziomie "kupuj" i podnieśli cenę docelową na 36,5 zł zł. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 26,8 zł

Eurocash

Analitycy DM IDMSA w raporcie z 16 października obniżyli rekomendację do "sprzedaj" z "trzymaj" dla Eurocash, cho podnieśli cenę docelową akcji spółki do 14,5 zł z 12,9 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji jedna akcja Eurocash kosztowała 15,0 zł.

Barlinek

Analitycy DM IDMSA w raporcie z 16 października podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla spółki Barlinek i podnieśli cenę docelową akcji do 3,45 zł z 3,22 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,58 zł.

Polimex-Mostostal

Grupa Polimex-Mostostal wystartuje w przetargach na budowę bloków energetycznych na warszawskich Siekierkach, w elektrociepłowni należącej do szwedzkiego koncernu Vattenfall, oraz w elektrowni Opole, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Obecnie budowę 1 tys. MW mocy można szacować na ok. 2 mld euro. Vattenfall chce zbudować blok energetyczny o mocy 480 MW, wytwarzający zarówno prąd i ciepło. Wartość tej inwestycji szacowana jest na 800 mln euro. Z kolei PGE chce zbudować dwa bloki energetyczne w Opolu, których łączny budżet, wykraczający poza 2012 rok, sięga 11,4 mld zł.

Żurawie Wieżowe

Spółka EFH Żurawie Wieżowe miała 0,21 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2009 roku wobec 3,36 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,01 mln zł wobec 4,30 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 5,07 mln zł wobec 10,87 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 1,37 mln zł zysku netto wobec 9,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 17,20 mln zł wobec 31,34 mln zł.

Dom Development

Spółki Dom Development informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na 5 listopada 2009 r. zostanie opublikowany 4 listopada 2009 r.

BOŚ

W Banku Ochrony Środowiska średnia dzienna sprzedaż kredytów na zakup akcji PGE sięgała 300 mln zł. Ostatecznie wartość udzielonych kredytów wyniosła 1,5 miliarda złotych. Oferta kredytowa BOŚ Banku, dostępna była od 16 do 23 października 2009 r.

MCI Management

Obligacje zamienne na akcje spółki MCI Management zadebiutowały w poniedziałek na rynku Catalyst. Obligacje MCI Management są pierwszymi notowanymi na Catalyst obligacjami korporacyjnymi. Do obrotu na Catalyst wprowadzono obligacje zamienne serii B wyemitowane przez MCI Management SA, o łącznej wartości 50 mln zł i terminie wykupu w dniu 10 września 2012 r.

TPSA

Według prognoz analityków Telekomunikacja Polska (TPSA) mogła w III kw. 2009 roku zanotować od 343 do 397 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 364 mln zł wobec 630 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. TPSA opublikuje wyniki za III kwartał w środę, 28 października, przed rozpoczęciem sesji giełdowej. Przychody spółki w III kwartale mogą wynieść 4082-4136 mln zł, przy konsensusie na poziomie 4113 mln zł wobec 4539 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku.

Żywiec

Grupa Żywiec podpisała ze spółką zależną Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja umowę licencyjną , której przedmiotem jest udzielenie przez Brandhouse Żywiec na czas nieoznaczony, niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaków towarowych marek. : "Żywiec", "Warka", "Tatra", "Specjal", "Strong", "Leżajsk", "Królewskie" , "Kujawiak", zaróno na terytorium Polski jak i poza jej granicami.

TUP

Zarząd TUP informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2009r. Raport kwartalny za III kwartał 2009r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości 29 października 2009r, a nie jak podano wcześniej 31 października 2009r.

ZCh Police

Zarząd i związki zawodowe Zakładów Chemicznych Police zawarły porozumienie, co oznacza spełnienie jednego z warunków postawionych przez bank PKO BP umożliwiającego uruchomienie 190 mln zł długoterminowego kredytu.