"Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 października 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Asseco South Eastern Europe o wartości nominalnej 10 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Do obrotu trafią akcję serii A-J. Spółka będzie notowana pod nazwą skróconą AssecoSEE i pod oznaczeniem "ASE".

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt ASEE 14 października. Początkowo Asseco Poland, które jest głównym akcjonariuszem spółki planowało wprowadzić ASEE na giełdę jeszcze pod koniec zeszłego roku. Ze względu na warunki rynkowe debiut opóźnił się, a spółka zrezygnowała z przeprowadzenia oferty publicznej. W zastępstwie pozyskała do akcjonariatu Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

W I połowie 2009 r. Asseco ASEE miało zysk netto w wysokości 47,28 mln zł wobec 21,69 mln zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku, przy obrotach odpowiednio 1417,35 mln zł wobec 1167,88 mln zł -  wynika z raportu Asseco Poland.