Centrum Klima

Średnia stopa redukcji zapisów na akcje producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Centrum Klima wyniosła 75,417 proc. w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1220353 Akcji Serii C podczas gdy w ofercie było 300 tys. papierów w tej transzy. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestorzy subskrybowali wszystkie 2,7 mln akcji serii C. Cena emisyjna akcji wynosiła 10,50 zł.

Budimex

Spółka budowlana Budimex miała 52,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 28,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 53,79 mln zł wobec 36,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 913,18 mln zł wobec 966,28 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 119,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 72,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2390,82 mln zł wobec 2452,43 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 16,47 mln zł zysku netto wobec 36,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka budowlana Budimex parafowała umowę nabycia 50 proc. udziałów Budimeksu Nieruchomości od drugiego wspólnika w tej spółce, Grimaldi Investments BV (także należącej do hiszpańskiej grupy Ferrovial). Umowa, opiewająca na 385 mln zł, ma zostać podpisana do 5 listopada br. Budimex uzależnia podpisanie umowy od uzyskania potwierdzenia prawidłowości wyceny udziałów, co jest przedmiotem opinii opracowywanej przez niezależnego eksperta (fairness opinion).

CP Energia

Spółka energetyczna CP Energia otrzymała decyzją Ministra Gospodarki o zwolnieniu z utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego na okres jednego roku. Zwolnienie umożliwia import do 50 mln m. sześc. gazu bez konieczności gromadzenia rezerw.

Asseco SEE

Spółka informatyczna Asseco South Eastern Europe (ASEE) zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w środę 28 października. Do obrotu trafią akcję serii A-J. Spółka będzie notowana pod nazwą skróconą AssecoSEE i pod oznaczeniem "ASE".

Boryszew

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki chemicznej Boryszew zdecyduje 23 listopada o podwyższeniu kapitału zakładowego o 30 mln zł. W ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru wyemitowanych zostanie 300 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr. Cenę emisyjną ustalono na poziomie ceny nominalnej, tj. 10 groszy za akcję.

CEZ

Czeska spółka energetyczna ČEZ złożyła ofertę zakupu 21,28 proc. akcji niemieckiej spółki Enso Energie Sachsen Ost AG od szwedzkiego koncernu Vattenfall. Przedmiotem działalności Enso są dostawy energii elektrycznej, gazu i ciepła. ENSO dostarcza energię elektryczną dla ok. 400 tys. klientów, a dla około 95 tys. klientów jest dostawcą gazu ziemnego. Większościowym akcjonariuszem Enso jest niemiecka spółka Geso.

Elektrotim

Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla spółki Elektrotim do "redukuj" i utrzymali cenę docelową na poziomie 12,5 zł zł. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 13,0 zł.

Gant

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla spółki deweloperskiej Gant Development i dwunastomiesięczną cenę docelową dla jednej akcji na poziomie 23,10 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Gant płacono 23,77 zł.

Polnord

Środki pozyskane z planowanej emisji obligacji pozwolą Polnordowi na realizację 15 projektów mieszkaniowych w największych polskich miastach oraz 3 projektów biurowych i projektu handlowego. Spółka oczekuje poprawy sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2011 r.

Cam Media

Agencja reklamowa Cam Media może w IV kwartale osiągnąć przychody rzędu 18 mln zł, twierdzi prezes Krzysztof Przybyłowski. Czwarty kwartał zwykle oznaczał dla spółki 50-proc. udział w rocznych przychodach. W I-III kw. 2009 roku spółka miała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 26,05 mln zł wobec 26,06 mln zł.

Budopol - Wrocław

Zarząd spółki Budopol - Wrocław informuje, iż raport kwartalny zawierający jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 opublikowany zostanie 30 października 2009 roku. Pierwotnie raport miał zostać opublikowany w dniu 13 listopada 2009 roku.

EFH Żurawie Wieżowe

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości podpisany 26 października 2009 roku plan połączenia spółek EFH Żurawie Wieżowe S.A. oraz Gastel S.A. Parytet wymiany akcji spółki Gastel na akcje spółki EFH Żurawie Wieżowe ustalono w ten sposób, że za każde 100 akcji Gastel zostanie wydanych 1371 akcji EFH Żurawie Wieżowe.

Bank BPH

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPH i GE Money Banku jednogłośnie wyraziły zgodę na przyjęcie planu połączenia. GE Money Bank wniesie do Banku BPH całe aktywa i pasywa tj. 18,9 mln akcji stanowiących 65,9% akcji Banku BPH. Akcjonariusze GE Money Banku otrzymają od Banku BPH 66,9 mln akcji połączonego banku w zamian za aktywa GEMB, w tym 65,9-proc., udział w Banku BPH.

Getin Bank

Getin Bank podpisał umowę na finansowanie sieci dealerskiej General Motors Poland i Chevrolet Polska (ponad 100 punktów sprzedaży) i spodziewa się wzrostu wartości kredytów samochodowych i leasingu o ponad 250 mln zł rocznie.

Zachodni NFI

Zarząd spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2009r. Zarząd ustalił nowy termin publikacji na 14 listopada 2009 r.

Eurofaktor

Zarząd spółki Eurofaktor informuje, że 26 października 2009 r. otrzymała decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. W decyzji Dyrektor UKS określił dodatkowe zobowiązanie spółki Eurofaktor w kwocie 892 tys. 961 zł podatku dochodowego oraz 1 mln 490 tys. 424 złotych podatku VAT. Kontrolne dotyczyły podatku VAT za okresy od stycznia 2007 r. do stycznia 2008 r. włącznie oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r. Spółce przysługuje prawo do odwołania do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

M.W. Trade

Według wstępnych szacunkowych wyników spółka M.W. Trade w III kwartale 2009 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3,02 mln zł, czyli o 60 proc. więcej niż przed rokiem. Zysk brutto wynosi 1,15 mln zł wobec 0,24 mln zł (wzrost o 379%), a zysk netto 0,89 mln zł wobec 0,18 mln zł (wzrost o 394%).

Narastająco w III kwartale 2009 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 7,43 mln zł, co stanowi wzrost o 30 proc. Zysk brutto wypracowany w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 2,56 mln zł (wzrost o 68%), a zysk netto osiągnął poziom 2,00 mln zł co stanowi 164% zysku netto pierwszych trzech kwartałów 2008 roku.