Nouriel Roubini, profesor New York University, w lipcu 2006 roku ostrzegł inwestorów przed nadchodzącym kryzysem finansowym.

Tym razem jednak, w wypowiedzi dla konferencji organizowanej w Cape Town w Republice Południowej Afryki, stwierdził, iż najgorsza, amerykańska recesja od czasów Wielkiego Kryzysu z 1929 roku, prawdopodobnie dobiegła końca. Dodał jednak, że w krajach rozwiniętych sam proces ożywienia gospodarczego będzie następował raczej "anemicznie". Inaczej niż na rynkach wschodzących, gdzie przewiduje, że perspektywy wzrostu będą zdecydowanie "bardziej optymistyczne" niż w innych krajach świata.