Prospektem emisyjnym objęte jest 25.770.009 akcji serii D, 956.447 akcji serii E, 1.475.509 akcji serii F, 2.708.378 akcji serii G, 1.062.030 akcji serii H, 1.770.609 serii I, 1.714.209 akcji serii J, 4.590.470 serii K, 2.100.000 akcji serii L i 4.810.880 akcji serii M.

Grupa Asseco SEE jest jednym z największych podmiotów w Europie południowo-wschodniej pod względem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług. W skład grupy kapitałowej Asseco SEE wchodzi obecnie siedem firm - rumuńskie: Net Consulting i FIBA Software, serbskie: Pexim, Pexim Cardinfo i Antegra oraz chorwackie: Arbor i Logos.