"Kolejnym krokiem służącym zwiększeniu efektywności operacyjnej Fortis Banku Polska SA będzie integracja dotychczasowych funkcji i operacji realizowanych przez centralę Dominet Banku w Lubinie ze strukturami operacyjnymi Fortis Banku Polska SA. Konsekwencją tej integracji będzie redukcja zatrudnienia, która może objąć w całym Banku 361 osób i zostanie przeprowadzona w okresie: od czwartego kwartału 2009 do drugiego kwartału 2010 roku" - podał bank.

Działania prowadzące do zwiększenia efektywności pracy banku mają służyć poprawie wyników finansowych grupy Fortis Banku i stanowią jednocześnie część programu postępowania naprawczego, będącego w fazie uzgodnień z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF).

"Najważniejszymi założeniami programu - którego realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia przez bank ponownie dodatniego wyniku finansowego w roku 2010 - jest podjęcie działań zapewniających właściwą kontrolę ryzyka w różnych obszarach działalności banku, stabilny wzrost jego portfela kredytowego i poprawę efektywności kosztowej, w szczególności po integracji z Dominet Bankiem" - napisano w komunikacie banku.