Pierwszej transakcji dokonano po godz. 10.

Spółka, należąca do grupy Asseco Poland, nie przeprowadziła oferty publicznej. Do obrotu wprowadzono akcje serii od D (powstałe w wyniku scalenia akcji A,B,C) do M. Kapitalizacja spółki wynosi ponad 657,4 mln zł.

Grupa ASEE jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług w tym segmencie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt ASEE 14 października. Początkowo Asseco Poland, które jest głównym akcjonariuszem spółki planowało wprowadzić ASEE na giełdę jeszcze pod koniec zeszłego roku. Ze względu na warunki rynkowe debiut się opóźnił a spółka zrezygnowała z przeprowadzenia oferty publicznej. W zastępstwie pozyskała do akcjonariatu Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).