"Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej zmniejszył się o 0,9 pkt proc. osiągając poziom -20,1 proc., niższy niż w dwóch poprzednich miesiącach" - napisano w komunikacie. "Podobnie wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, zmniejszył się o 1,8 pkt proc. osiągając poziom -29,7 proc., który był także niższy niż w dwóch poprzednich miesiącach" - dodano.

Z badań koniunktury konsumenckiej wynika, że obserwowane w ostatnim miesiącu zmiany w tendencjach nastrojów konsumenckich spowodowane zostały pozytywnymi i negatywnymi zmianami podstawowych czynników wpływających na kształtowanie poziomu i kierunku zmian konsumpcji gospodarstw domowych. Eksperci GUS podają, że w październiku 2009 r. w dalszym ciągu notowano poprawę oczekiwanych zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych (w najbliższych 12 miesiącach) i obecnym dokonywaniu ważnych zakupów dla gospodarstw domowych.

"Utrzymały się na niezmienionym poziomie lub zmieniły się nieznacznie oceny dotyczące osiągniętych zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych (w ostatnich 12 miesiącach) oraz możliwości zaoszczędzenia pieniędzy (w najbliższych 12 miesiącach). Pogorszenie dotyczy ocen zmian w sytuacji gospodarczej kraju (zarówno osiągniętych w ostatnich, jak i oczekiwanych w najbliższych 12 miesiącach) oraz oczekiwanych zmian w poziomie bezrobocia (w najbliższych 12 miesiącach)" - podano w komunikacie. "Zaobserwowane w obecnym miesiącu nieco gorsze oczekiwania konsumenckie mogą spowodować zmniejszenie dodatniej dynamiki spożycia indywidualnego" - dodali autorzy badań.