Krajowa waluta od początku bieżącej fali deprecjacji osłabiła się jedynie nieco więcej niż korona czeska – EUR/PLN od poniedziałku zwyżkował o ok. 2,3%, a CZK/PLN wzrósł o 2,5%. Zdecydowanie silniejsze osłabienie zanotował forint, którego kurs względem euro spadł o prawie 3,5%. Waluty lokalne podążają za nastrojami na światowych rynkach, które w ostatnich dniach podlegają silnemu odreagowaniu po ostatniej fali optymizmu.

Notowania EUR/USD przebiły dziś poziom 1,4800, zniżkując aż do 1,4760. Przyczyniły się do tego m.in. słabsze od oczekiwań dane dotyczące dynamiki sprzedaży nowych domów w USA. Spadła ona we wrześniu o 3,6% m/m w porównaniu ze wzrostem o 0,7% m/m miesiąc wcześniej. Dziś Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję odnośnie stóp procentowych – nie była ona zaskoczeniem dla rynku, który oczekiwał pozostawienia kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie. Dużo bardziej interesujący okazała się komunikat po posiedzeniu. Jego treść wskazuje na zmianę nastawienia Rady Polityki Pieniężnej z łagodnego na neutralne. Po raz pierwszy od wielu miesięcy w Rada ocenia, iż prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji poniżej lub powyżej celu w średnim terminie jest zbliżone.

Wcześniej RPP szacowała, iż prawdopodobieństwo, że tempo wzrostu cen będzie poniżej celu jest większe niż prawdopodobieństwo wzrostu inflacji powyżej celu. Argument ten był jednoznaczny z komunikatem, iż Rada utrzymuje łagodne nastawienie do polityki monetarnej. RPP przedstawiła ponadto wyniki najnowszej projekcji inflacji i PKB. Prawdopodobne tempo wzrostu cen na 2009 r. (przy złożeniu niezmienionych stóp procentowych) zostało podniesione do przedziału 3,3% - 3,5% z 2,8% - 3,5% według czerwcowego raportu. Projekcja wzrostu PKB na bieżący rok została również zrewidowana w górę – z -0,4% - 1,1% do 1,1% - 1,5%. Jak się jednak można było spodziewać, komunikat nie wywarł praktycznie żadnego wpływu na notowania złotego, które podążały dziś za kursem eurodolara.