Konsorcjum stworzone w ramach programu ma pracować nad biomateriałami używanymi m.in. w chirurgii odtwórczej i ortopedii. Komisja Europejska szacuje wartość całego programu na 105 mln euro. Pieniądze mają pochodzić ze środków 7 Programu Ramowego KE.

Dzięki udziałowi w unijnym projekcie Euroimplant operujący w branży biotechnologicznej ma szansę brać udział w pracach i badaniach nad nowymi, "inteligentnymi" materiałami dla inżynierii tkankowej - czytamy w gazecie "Parkiet".