Jak pan ocenia rezygnację koncernu RWE ze złożenia wiążącej oferty na zakup większościowego pakietu akcji Enei?

Z perspektywy Enei to nic nie zmienia. Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, posiada blisko 2 mld zł na inwestycje z debiutu giełdowego, które planuje przeznaczyć na rozwój obszaru wytwarzania w grupie kapitałowej. Enea posiada także własne środki finansowe, które przeznaczy na przeprowadzenie pozostałych zaplanowanych inwestycji. Sprzedaż akcji Enei przez Ministerstwo Skarbu Państwa doprowadziłaby tylko do zmiany akcjonariatu. Pieniądze z tej sprzedaż miały zasilić budżet państwa, a nie spółki, tak więc dla Enei w obecnej sytuacji nie ma to znaczenia.

W kasie Enei jest ok. 2,7 mld zł, z czego około 2 mld pochodzi z IPO (Initial Public Offering – pierwsza oferta publiczna. IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego). Na jakie cele te pieniądze zostaną wydane?

Zgodnie z zapisami umieszczonymi w naszym prospekcie emisyjnym środki uzyskane z emisji przeznaczymy szczególnie na sektor wytwarzania. Wystarczą na rozpoczęcie budowy dwóch bloków energetycznych po 1000 MW w Elektrowni Kozienice, wchodzącej w skład grupy kapitałowej Enei. Następne etapy zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz poprzez finansowanie dłużne. Rozważamy różne formy finansowania, również emisję obligacji, ale to zależy od sytuacji na rynkach finansowych. Jesteśmy jedyną spółką energetyczną, która nie ma prawie żadnego zadłużenia. Oznacza to, że posiadamy ogromne możliwości pozyskania kapitału obcego z rynku i taka sytuacja ułatwia nam rozmowy z instytucjami finansowymi.

Podejmujemy również działania zmierzające do wybudowania farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie północno-zachodniej Polski, szczególnie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego charakteryzującym się korzystnymi warunkami atmosferycznymi dla budowy parków wiatrowych. Naszym zamiarem jest inwestowanie w projekty już rozpoczęte, o różnym stopniu zaawansowania, poprzez przejmowanie istniejących podmiotów lub inwestowanie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Naszym celem jest wybudowanie lub przejęcie w najbliższych latach projektów o łącznej mocy zainstalowanej około 300–500 MW.

Na jakim etapie jest budowa nowych bloków w Elektrowni Kozienice?

Mamy już prawie wszystkie pozwolenia dotyczące budowy. Chciałbym zaznaczyć, że jest to jedyna rzeczywiście, a nie na papierze, rozpoczęta inwestycja w Polsce w tak duże źródła wytwarzania. W listopadzie 2009 r. zakończą się prace studialne związane z budową bloku Nr 11. Finansowanie projektu nie jest jeszcze zamknięte. Uruchomienie bloku na parametry nadkrytyczne o mocy ok. 1000 MW (Nr 11) przewidywane jest w II kwartale 2015 r. 8 października 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert na pełnienie funkcji doradcy prawno-handlowego oraz doradcy technicznego przy wyborze wykonawcy bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW. W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć tych przetargów rozpisanie przetargu na wybór wykonawcy bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW nastąpi w listopadzie 2009 r. Przetarg na wykonawcę bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW zostanie rozpisany w formule EPC („projektuj i buduj”).

Ile w roku 2008 Enea wydała na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnych? Jakie są plany na rok 2009?

Na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej w roku 2008 spółka Enea Operator wydatkowała nakłady w wysokości 377 mln zł. W roku 2009 planuje się nakłady na sieć dystrybucyjną w wysokości ok. 450 mln zł.

Jakie są planowane w roku 2009 wydatki na podłączenie do sieci źródeł rozproszonych, czyli np. farm wiatrowych i biogazowni?

W roku 2009 w zakresie przyłączania źródeł do sieci dystrybucyjnej Enea Operator planuje się wydatkowanie nakładów w wysokości ok. 30 mln zł.

W chwili prywatyzacji Enei planowano, że do roku 2015 zainwestuje ona łącznie ok. 14,6 mld zł. Czy te zapowiedzi są nadal aktualne?

Z uwagi na kryzys ekonomiczny zweryfikowaliśmy swoje plany inwestycyjne. Należy jednak zaznaczyć, że przewidywana kwota na inwestycje będzie zbliżona do szacowanej w chwili prywatyzacji. Oczywiście priorytetem jest budowa dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Kozienice, na co planujemy wydać ponad 10 mld zł, oraz pozyskiwanie lub budowa odnawialnych źródeł energii.