Subskrypcją było objętych 250 mln akcji serii D. W ramach wykonania prawa poboru złożono zapisy na 247 mln 900 tys. 587 akcji, a w ramach zapisów dodatkowych na 219 mln 531 tys. 961 akcji.

W czwartek 29 października nastąpił przydział akcji serii D.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 5 mld 125 mln zł, a szacunkowe koszty emisji to 9,92 mln zł.