TVN

Grupa medialna TVN szacuje, że jej skonsolidowane przychody wyniosły 428 mln zł w III kwartale, a po 9 miesiącach tego roku sięgnęły 1,44 mld zł. TVN opublikuje wyniki finansowe za III kw. 3 listopada. 

Oponeo.pl

Spółka Oponeo.pl miała 0,51 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2009 roku wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,84 mln zł wobec 28 tys. zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 10,12 mln zł wobec 11,06 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 47,97 mln zł wobec 54,44 mln zł.

Izolacja Jarocin

Spółka Izolacja Jarocin miała 0,77 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2009 roku wobec 1,80 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,92 mln zł wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 12,03 mln zł wobec 26,35 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,48 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 24,59 mln zł wobec 22,16 mln zł.

Gino Rossi

Spółka Gino Rossi przewiduje, że od 2010 r. będzie generować zysk netto. Według zarządu, po stracie netto prognozowanej na 2009 rok na poziomie 23,9 mln zł, w kolejnych trzech latach uzyska odpowiednio 5,7 mln zł, 10,8 mln zł i 16,3 mln zł zysku. Spółka poda raport finansowy za III kw. 16 listopada.

Mondi Świecie

Analitycy Domu PKO BP podwyższyli rekomendację dla spółki Mondi Świecie do "akumuluj" z "redukuj" i podnieśli cenę docelową akcji spółki do 74,60 zł wobec 48,40 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Mondi inwestorzy płacili 70,0 zł.

PGF

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA w raporcie z 20 października podnieśli cenę docelową akcji Polskiej Grupy Farmateutycznej (PGF) do 55,4 zł wobec 40,3 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj". W dniu wydania rekomendacji za jedną akcje PGF inwestorzy płacili 48,2 zł.