Dyrektor generalny BBC Mark Thompson, do którego Fundusz Powierniczy BBC zwrócił się o zrewidowanie zbyt wysokich uposażeń kierownictwa stacji, pobiera roczną pensję wraz z dodatkami w łącznej kwocie 834 tys. funtów, tj. 928 tys. euro. Zgodnie z zaleceniem Funduszu, BBC zaprzestało już wcześniej wypłaty nagród i premii dla personelu kierowniczego.