Według „Rzeczpospolitej” wniesienie przez Komisję Europejską skargi do Trybunału spowodowane było ostatnimi zmianami w statucie PKN Orlen, które umacniały pozycję Skarbu Państwa w tej spółce. Zgodnie z nimi, istnieje możliwość ograniczenia głosów akcjonariusza, który nie dostarczył pełnych informacji o sobie. Zmiany, mają na celu zapobieganie kumulowaniu głosów powiązanych za sobą akcjonariuszy i tym samym, uchronienie Orlenu przed wrogim przejęciem.

„Należało się spodziewać tego pozwu. Zbyt długa lista firm uznanych za strategiczne, w których Skarb Państwa ma uprzywilejowaną pozycję, od początku budziła wątpliwości” - powiedział „Rzeczpospolitej” prof. Stanisław Sołtysiński, ekspert prawa handlowego. Zdaniem Sołtysińskiego, obecność niektórych spółek na liście jest nieuzasadniona. Przykładowo, firma TP Emitel, której działalność koncentruje się na nadawaniu sygnału telewizyjnego na zlecenie, zgodnie z prawem unijnym nie kwalifikuje się do grona spółek strategicznych.

Więcej: "Rzeczpospolita"