Ministerstwo Finansów zorganizuje także przetarg zamiany 26 listopada. "Przeprowadzenie przetargu zamiany obligacji jest planowane w dniu 26 listopada 2009 r. z rozliczeniem w dniu w 30 listopada 2009 r. Do odkupu zostaną wystawione obligacje DZ0110 i PS0310. Struktura obligacji sprzedawanych zostanie określona 24 listopada 2009 r. w oparciu o bieżącą sytuację rynkową" - podano w komunikacie.

W październiku resort zorganizował 3 przetargi obligacji hurtowych (w tym 2 obligacji drogowych BGK) oraz jeden przetarg zamiany. Łącznie sprzedano obligacje o wartości 7,0 mld zł, a na przetargu 28 października września odkupiono papiery warte 4,62 mld zł.