Według niego, wskazuje to, że do końca przyszłego roku będzie można zrealizować zakładany cel zatrudnienia łącznie 3,5 mln ludzi dzięki inwestowaniu w infrastrukturę, edukację, ochronę zdrowia i technologie proekologiczne. Po odnotowaniu w III kwartale wzrostu gospodarczego na poziomie 3,5 proc. recesję w USA uważa się za zahamowaną, ale zdaniem ekspertów bezrobocie pozostanie przez dłuższy czas wysokie. We wrześniu wynosiło ono 9,8 proc., a na początku przyszłego roku może sięgnąć wartości dwucyfrowych.