Jakość edukacji ekonomicznej i wzrost gospodarczy Polski są silnie powiązane. To teza Narodowego Banku Polskiego, przedstawiona w nowej Strategii Edukacji Ekonomicznej NBP na lata 2010–2012. Zakłada ona, że należy podnieść poziom wiedzy społeczeństwa – który obecnie jest niewystarczający – o zjawiskach ekonomicznych i samym NBP.

Jakie działania są więc planowane?

Przede wszystkim specjalne programy i konkursy dla uczniów oraz studentów. Ci drudzy mogą również uzyskać dofinansowanie do konferencji naukowych oraz stypendia. Oprócz tego organizowane są studia podyplomowe dla nauczycieli, dziennikarzy, jak również wszystkich osób zainteresowanych. Specjalne projekty adresowane są także do liderów opinii i osób zaufania społecznego, czyli np. prawników lub księży.

Jak podkreśla NBP – ważna jest również kampania informacyjno-edukacyjna o euro, która jest realizowana poprzez dodatki i debaty w prasie oraz specjalne serwisy informacyjne. Aby jednak efekty nowej strategii były widoczne, potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Dlatego też NBP zwiększa nakłady na edukację. W 2010 roku wyniosą one łącznie 33,6 mln zł w porównaniu z 28,7 mln zł w tym roku i 13,5 mln zł w roku poprzednim. Priorytetem jest jednak inwestowanie w edukowanie środowisk wiejskich i nauczycieli. W 2010 roku nakłady na te cele mają się zwiększyć z 2,77 mln zł (w tym roku) do 7,7 mln zł.