Analitycy oczekiwali wzrostu tego wskaźnika do 48,5 pkt.

"Od rekordowo niskiej wartości odnotowanej w grudniu 2008 roku, wskaźnik HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego wzrósł w 2009 roku po raz ósmy. Październikowy wynik na poziomie 48,8 świadczy wprawdzie o ogólnym spowolnieniu w sektorze przemysłowym, jednak jest to najwyższy wynik od momentu, w którym wartość wskaźnika spadła poniżej neutralnego poziomu (50) w maju 2008 roku (49,3)" - głosi komunikat.

Markit podkreśla, że w październiku poziom nowych zamówień w polskim sektorze przemysłowym powrócił na ścieżkę wzrostu po 17-miesięcznym okresie spadków. Ożywienie popytu na rynku krajowym było wspierane przez niewielki wzrost poziomu nowych zamówień eksportowych, dodali analitycy.

Rezultatem zwiększonego popytu na surowce i inne środki produkcji był dalszy wzrost średnich kosztów zakupów. "W ciągu ostatnich trzech miesięcy koszty produkcji rosły, a tempo inflacji było najszybsze od lutego. Głównym źródłem narastania presji cenowej był wzrost cen stali i papieru" - napisano w komunikacie.

Rynek pracy nadal spowalniał ogólne ożywienie w sektorze przemysłowym. "Zgromadzone dane sygnalizują spadek zatrudnienia w sektorze 18. miesiąc z rzędu, co miało związek z procesem dostosowywania poziomu zatrudnienia do zapotrzebowań produkcyjnych oraz redukcją kosztów przez przedsiębiorstwa" - uważa Markit.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności przemysłowej.