Jak ocenił wcześniej resort, tegoroczne wydatki z funduszy UE na lata 2007 - 2013 mogą przekroczyć rządowy plan i wynieść 20 mld zł, a przyszłoroczne mogą sięgnąć 24 - 25 mld zł.

W poniedziałek resort podał, że od początku uruchomienia programów na lata 2007 - 2013 podpisano z wnioskodawcami blisko 21,6 tys. umów na łączną kwotę dofinansowania 82,1 mld zł. Z tego UE zrefunduje 58,8 mld zł, co stanowi 21 proc. całej puli środków unijnych na ten okres, a reszta będzie pochodzić ze środków krajowych.

Na lata 2007 - 2013 Bruksela przyznała nam ponad 67 mld euro, przy czym środki mogą być wydawane do 2015 roku.

Największym programem unijnym jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko z budżetem 27,9 mld euro. Jest on przeznaczony na realizację dużych inwestycji, m.in. autostrad. Pozostałe programy operacyjne to m.in.: Kapitał Ludzki (9,7 mld euro), Innowacyjna Gospodarka (8,3 mld euro), Rozwój Polski Wschodniej (2,3 mld euro) i regionalne programy operacyjne (16,6 mld euro).

Z październikowych danych Komisji Europejskiej wynika, że Polska jest liderem we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2007 - 2013.