Na dzień 29 października, podobnie jak w poprzednim tygodniu, do dyspozycji Polski z tytułu elastycznej linii kredytowej pozostawała cała kwota 13,69 mld SDR (to międzynarodowa jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego, emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy-PAP).

W maju MFW zaakceptował jednoroczną umowę opiewającą na 13,69 mld SDR, czyli ok. 20,58 mld dolarów w ramach elastycznej linii kredytowej.