W porównaniu z tym samym okresem 2008 roku oznacza to wzrost o ponad 24 proc. – wynika z prognoz analityków i ogłoszonych już wyników. Tylko zysk netto polskich spółek niefinansowych wchodzących w skład indeksu WIG20 wyniósł ponad 2,5 mld zł i będzie o 45 proc. wyższy niż w III kwartale 2008 r. – wynika z uśrednienia dostępnych DGP prognoz oraz z ogłoszonych już danych finansowych Telekomunikacji Polskiej. Jak już informowaliśmy w poniedziałek, analitycy oczekują, że banki wchodzące w skład WIG20 osiągnęły w III kwartale ponad 1,4 mld zł zysku netto.

Poprawa zysków największych firm niefinansowych to przede wszystkim zasługa spółek naftowych i gazowych. Na zysk netto spółek paliwowych wpływ ma przeszacowanie wartości zapasów. O ile rok temu ta operacja spowodowała spadek zysku, to teraz go podwyższy. Na poziomie przychodów oczekiwany jest ok. 20-proc. spadek zarówno w Lotosie, jak i PKN Orlen. Spodziewana jest też obniżka przychodów PGNiG, ale dzięki korzystnemu kursowi dolara oraz obniżce kosztów importowanego gazu przewidywana jest wyraźna poprawa zysków. Jednak nawet ponad 400 mln zł oczekiwanego zysku netto zniweluje blisko 500 mln zł straty, jaką poniosło PGNiG w I półroczu.

Słaby kwartał chemii

III kwartał był słaby dla spółek chemicznych. Wszyscy producenci nawozów oraz Ciech Synthos odnotowali zarówno spadek przychodów, jak i zysku operacyjnego. Tylko Synthos miał dodatni wynik netto. W ocenie analityków Millennium Dom Maklerski, głównym powodem pogorszenia wyników producentów nawozów jest słaba koniunktura na krajowym rynku nawozów azotowych.

Ceny miedzi sprzyjały przychodom KGHM. Jednak ze względu na koszty transakcji zabezpieczających zyski spółki będą niższe niż rok wcześniej. Spadek zysku w III kwartale w porównaniu z II kwartałem 2009 r. wynika także z tego, że w II kwartale KGHM dostał dywidendę od Polkomtelu. Analitycy spodziewają się słabszych niż przed rokiem wyników Stalproduktu. Powodem są niższe ceny stali.

Analitycy oczekują dobrych wyników największych firm budowlanych. Liderem wzrostu zysku netto jest Budimex, który już opublikował wyniki. Jego zysk poprawił się o niemal 83 proc. Pozostałe duże giełdowe firmy z branży – Mostostal Warszawa, PBG i Polimex Mostostal – odnotują kilkunastoprocentowy wzrost zysku netto. Z prognoz wynika, że spodziewany jest ponad 45-proc. wzrost sprzedaży PGB. Przychody Polimeksu i Mostostalu Warszawa według analityków wzrosły o kilkanaście procent.

Media i IT

Spadki wydatków reklamowych odbiły się w III kwartale na wynikach firm medialnych – Agory i TVN. Analitycy oczekują, że ich zysk operacyjny w porównaniu z III kwartałem 2008 r. bardzo mocno spadł i zbliżył się niemal do zera. TVN, który niespodziewanie ujawnił przychody grupy, odnotował ich wzrost. Agora – według analityków – miała spadek sprzedaży o 14 proc. r/r. Cyfrowy Polsat, operator satelitarnej cyfrowej platformy telewizyjnej, odnotował wzrost przychodów, ale jego zyski zmniejszyły się o ok. 1/3. Poprawa przychodów to efekt zwiększenia liczby abonentów.

Analitycy spodziewają się, że największe firmy informatyczne notowane na giełdzie – Asseco Poland, Comarch i Sygnity – odnotowały spadek łącznych przychodów, ale – głównie dzięki wynikom Asseco Poland – osiągnęły wyższy zysk netto. Wśród analityków podzielone są opinie, czy Netia, największy operator alternatywny, osiągnie w III kwartale zysk netto.

Oczekiwany jest wzrost łącznych przychodów giełdowych firm handlowych. Wyższe niż rok wcześniej zyski oczekiwane są w spółkach handlu detalicznego oraz u hurtowników farmaceutyków.